Νέα από την Περιφέρεια Ηπείρου

2021-10-02 10:02

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Αστήρικτες είναι οι αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος της Περιφέρειας για το ζήτημα της 

ανεξέλεγκτης βόσκησης στην περιοχή της Δρακόλιμνης του Δήμου Ζαγορίου, όπως επισημάνθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης ενημέρωσε για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια, υπογραμμίζοντας πως τα θέματα βόσκησης ανήκουν στην αρμοδιότητά της, όμως για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να εκπονηθούν οι χάρτες βόσκησης από το αρμόδιο Υπουργείο, που όμως καθυστερούν.

«Η  Περιφέρεια Ηπείρου – εξήγησε στη συνέχεια- σαφώς και δεν έχει μείνει αμέτοχη όλο το προηγούμενο διάστημα σε φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί στην περιοχή Δρακόλιμνης. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας έχει στείλει έγγραφα από το 2019 για θέματα που αφορούν ανεξέλεγκτη βόσκηση. Τα έγγραφα αυτά έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου ως αρμόδια υπηρεσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις. Επίσης, γνωρίζουμε πως υπάρχει και από το Δήμο Ζαγορίου παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα».

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

  •  «Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής έτοιμου  σκυροδέματος, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Αλατοπία», αγροκτήματος
    Αργυροτόπου της Δ.Ε. Συβότων του Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας  Ηπείρου» (υπαγωγή στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011). (Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
  •  «Μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, από τη θέση «εκβολές Καλαμά», Δήμου Φιλιατών, σε νέα θέση στον όρμο  Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ίδιας έκτασης 28,9 στρ και ίδιας δυναμικότητας 160 τόνων/έτος,  ιδιοκτησίας Σακκά Κων/νου του Βύρωνα». (Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
  • «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον
    ποταμό Αχελώο». (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
  • Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) για τα  Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020 - 2029 & 2021 – 2030. (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
  • Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) του  Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

Τέλος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά – κατά πλειοψηφία – για την τροποποίηση της  απόφασης  έγκρισης κατανομής χρηματοδότησης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

 

Διαδικτυακή ημερίδα της Περιφερειακής Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 η Διαδικτυακή Ημερίδα, 

την οποία διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στην Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμούς η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα Μαρία Συρεγγέλα και η κα Γιάννα Χορμόβα Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Στόχος της Ημερίδας με θέμα «Πολιτικές Ισότητας-Σύγχρονη Προσέγγιση, Ανάλυση, Προτάσεις», είναι η προώθηση της συνεργασίας των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων που έχουν συσταθεί, αλλά και η έναρξη ενός κύκλου δράσεων και εκδηλώσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη στοχευμένη και αποτελεσματική χάραξη των πολιτικών ισότητας.

Η κα Γιούλα Μητροκώστα, πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, ανέπτυξε το Δημογραφικό θέμα σε σχέση με δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος Σταυρακούδης ανέλυσε το Δημογραφικό στην Ήπειρο με στατιστικά στοιχεία από τις απογραφές του 1971 και μετά, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Κων. Καμπουράκης ανέπτυξε το Δημογραφικό σε σχέση με την εκπαίδευση στην Ήπειρο. Στην Ημερίδα συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις τους στελέχη των ΠΕΠΙΣ που έχουν συσταθεί από την Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, αλλά και φορέων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι με τις εύστοχες και εμπεριστατωμένες αναλύσεις τους έθεσαν τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση των θεμάτων ισότητας.