Νέα από την Περιφέρεια Ηπείρου

2018-09-21 18:17

Άρχισαν οι πρώτες εργασίες για την προστασία του Μνημείου του Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας

Η πρώτη παρέμβαση, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου για το Βυζαντινό Μνημείο του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας Άρτας, άρχισε ήδη να υλοποιείται. Συγκεκριμένα ξεκίνησε το έργο «Άμεσες εργασίες επισκευής της στέγης και αποκατάστασης μαρμάρινων μελών (κιονίσκων) στην ανωδομή του μνημείου» προϋπολογισμού 45.000 €. (Στη φωτογραφία άποψη από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην ανατολική πλευρά του Ναού).

Η δεύτερη εκτεταμένη παρέμβαση που σχεδιάζεται είναι η συνολική αποκατάσταση του Μνημείου. Την εκπόνηση της μελέτης, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ηπείρου. Σήμερα και αμέσως μετά την παραλαβή της έγκρισης της διακήρυξης από τα Υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού, τεχνικοί της  Περιφέρειας επισκέφθηκαν την Άρτα για την προετοιμασία  δημοπράτησης της μελέτης.

Τα έργα κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία  Ιερού Ναού, λόγω της κατάστασης που έχει περιέλθει εδώ και χρόνια το μοναδικό αυτό μνημείο και είναι αναγκαία για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρησή του, που άλλωστε ήταν αίτημα σύσσωμης της κοινωνίας της Άρτας, η πόλη της οποίας είναι συνυφασμένη με το όνομα και την ιστορία της Παρηγορήτισσας.

Και τα δύο έργα υλοποιούνται υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.

 

Λύση από την Περιφέρεια και στη μεταφορά των υπολειμμάτων από τη μονάδα ΑΣΑ

Λύση σε ένα ακόμη ζήτημα που είχε προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, δίνει η Περιφερειακή Αρχή. Μετά από ολοκληρωμένη πρόταση που υπέβαλλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1.273.988,10 ευρώ για τη μεταφορά του υπολείμματος επεξεργασίας των απορριμμάτων από τη Μονάδα Α.Σ.Α. στους ΧΥΤΥ Ελληνικού Ιωαννίνων, Καρβουναρίου Θεσπρωτίας και Βλαχέρνας Άρτας. Με τον τρόπο αυτό και χάρη στον έγκαιρο προγραμματισμό της Περιφέρειας, δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση στους δημότες των 18 δήμων της.

Για την θετική αυτή εξέλιξη ενημερώνει τους Δημάρχους και τους ΦΟΔΣΑ με έγγραφό της η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία τους καλεί επίσης να μεριμνήσουν για την ομαλή μεταφορά των συμβατικών ποσοτήτων ΑΣΑ του κάθε Δήμου προς την Εγκατάσταση. Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.

Στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου, η επέκταση του Δικτύου Πεζών και Ποδηλάτων Ηγουμενίτσας

 Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης, εντάχθηκε το έργο: Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το Βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηγουμεντίσας, με το ποσό των 500.000 ευρώ.

 

 

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(συνεδρίαση Δευτέρα 24-9-2018)

Τη Δευτέρα  24-09-2018, και ώρα 9:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-09-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Αναμόρφωση Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 στα πλαίσια αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού € 480.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «ΜΠΟΥΦΟΣ» Δ. Αρταίων», προϋπολογισμού 1.054.000,00 € με Φ.Π.Α..
 6. Έγκριση του από 17-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του από 19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Δολιανά έως εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση του από 17-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος - Δίκορφο έως το σημείο στάσης πυροσβεστικού οχήματος περιοχής», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του από 20-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Μόλιστα – Γαναδιό ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση του Πρακτικού 4/30-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου Δήμου Β. Τζουμέρκων και πλέγμα επένδυσης πρανών».
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα και ομαλού εκκινητή Α1 αντλιοστασίου προσαγωγής του ΤΟΕΒ Λάμαρης».
 13. Έγκριση χρήσης οδηγού για την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 31-12-2018.
 15. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 27 έως 29-09-2018 προκειμένου να συμμετάσχουν στις 27 & 28-09-2018 στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREGV-A «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020», της όποιας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος και στις 29-09-2018 στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας που διοργανώνει η Διαχειριστή Αρχή & η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού Ιουλίας Μαρκούλα, από 30-09-2018 έως και 04-10-2018  στην Αθήνα, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΠΕ».
 20. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λάλα Μιχαήλ και Ντόντορου Αικατερίνης, κτηνιάτρων, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στη σύσκεψη των μελών της Επιτροπής Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών κατόπιν πρόσκλησης του ΥΠ.Α.Α.Τ., Δ/νση Υγείας των Ζώων Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το β’ εξάμηνο 2018, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
 23. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εσπερίδας για την παρουσίαση της μελέτης «Άτλαντας Διακοσμητικών Πετρωμάτων & Δομικών Λίθων Περιφέρειας Ηπείρου».
 25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση επιστημονικού μνημόσυνου «Η Επιστημονική Κληρονομιά του Πάνου Δημ. Τζιόβα».
 26. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της από 11-01-2016 (αριθμ. καταθ.: 92/2016) αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας «Αφοί Κυριάκη Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Lichnos beach AE» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της αριθμ. 92148/4414/17-11-2015 Πράξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
 27. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης) ενώπιον του ΣτΕ: Α)  κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.42900/ΦΝ393/01-06-2018 (ΦΕΚ Β 290/7.6.2018) Κοινής Υπουργικής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών και Β) κατά της αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/39353/2343/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΧΤ4653Π8-ΩΩ3) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση παλαιάς οδού Σαγιάδας – Μαυρομάτι στη θέση Κιοσέικα».
 29. Έγκριση Β’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 30. Έγκριση διενέργειας ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 20187ΕΠ03000008, προϋπολογισμού 1.271.571,74 € με Φ.Π.Α.
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού € 122.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού € 174.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες κατά μήκος της επαρχιακής οδού από Μηλιωτάδες προς Ιτέα και Τρίστενο (προμήθεια υλικών)».
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Βοτονοσίου για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 36. Έγκριση του από 06-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ Κορφοβουνίου Άρτας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α.
 37. Έγκριση του από 18-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση του από 19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 39. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια  και παράδοση επί τόπου σιδηρών υλικών επικάλυψης στεγάστρου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Περδικοράχης ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 11.000,00 € ΦΠΑ, βάσει του από 13-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 40. Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για απόφραξη -καθαρισμό φρεατίων-τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου» της Π.Ε. Άρτας.
 41. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Λάνταβου Ευαγγελίας, από 08 έως και 12-10-2018 στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (PROBLEM SOLVING) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».
 42. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση της της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Ελένης Κυζιρίδου, στη Λάρισα, από 1 έως και 3-10-2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο του ΕΦΕΤ.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού κάθε τμήματος/δρομολογίου, από 01-10-2018: Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (α/α συστ.: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (α/α συστ.: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
 45. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε Άρτας (οδοιπορικά δ’ τριμήνου).
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στις υπηρεσίες της ετήσιας συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φάκελοι προπληρωμένου τέλους διαφόρων διαστάσεων εσωτερικού).
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK ERGSIAS A.E.
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018).
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018.
 51. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 20-09-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 129955/7264/20-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς κτηνοτροφικές μονάδες εν όψει χειμερινής περιόδου.
 52. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη  συνδιοργάνωση με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς (ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ), Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «49 Προκρίτων», στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, από 28 έως 30-09-2018.
 53. Έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - σήμανση - βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με Φ.Π.Α.
 54. Έγκριση του από 18-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδού “Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας”», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λούρου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 01-08-2018, 10-08-2018 και 23-08-2018,, για επείγουσες εργασίες: Α) κατασκευής αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού αγροτικών οδών πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα στο Τ.Κ Φλάμπούρων ΠΕ Πρέβεζας, Β) καθαρισμού ρέματος Κάκκαβου από φερτές ύλες προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στο Τ.Κ Σκεπαστού, Γ) καθαρισμού ρεμάτων στην ΔΕ Φιλιππιάδας και συντήρηση αγροτικών οδών παραπλεύρως αυτών Δ) καθαρισμού ρέματος Μαυρής και αποκατάσταση βατότητας σε δρόμους που συμβάλλουν σε αυτό στην Τ.Κ Νικολιτσίου και Ε) καθαρισμού ρεμάτων που συμβάλουν στον ποταμό Αχέροντα και αποκατάσταση βατότητας σε παραποτάμιους δρόμους στην περιοχή της Τ.Κ. Σταυροχωρίου, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/352 και Φ.301/354/01-08-2018, Φ.301/366 και  Φ.301/367/10-08-2018 και Φ.301/385/23-08-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και τις αριθμ. 28/1732//14-08-2018, 28/1733/14-08-2018 και 29/1801/30-08-2018 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 58. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/418/17-9-2018, Φ.301/419/17-9-2018, Φ.301/421/19-9-2018 και Φ.301/422/19-9-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 17 και 19-09-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες: Α) καθαρισμού ρεμάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στα όρια της πόλης της Πρέβεζας, Β) καθαρισμού ρεμάτων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Γ) προστασίας ανατολικής όχθης στην εκβολή του ποταμού Αρέθονα, και Δ) ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Αχέροντα στο  Τ.Κ. Αχερουσίας.
 59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 60. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τα έτη 2019 και 2020, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 61. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2018 έως την 31-12-2018.
 62. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2018-2019.
 63. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του Αλέξανδρου Γέροντα, προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: OPEN GOVERNMENT, το οποίο θα διεξαχθεί από 03/10/2018 μέχρι 05/10/2018.
 64. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Κόνιτσα-Βασιλίτσα».
 65. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.