Νέα από την Ήπειρο

2019-12-11 14:05

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 12-12-2019 και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 377.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 29-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 03-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου» προϋπολογισμού 122.000,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της ΕΟ Άρτας-γέφυρας Καλογήρου στη διασταύρωση για Μουσικό Σχολείο Άρτας και επί της ΕΟ Παραμυθιάς-Γλυκής», αναδόχου Δημητρίου Τέλη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 27-05-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας» αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 19-06-2020.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα – Λαγομάνδρα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-05-2020.
 12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην περιοχή Σάρρας (τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων) για προστασία της οδού Μηλιά - όρια νομού προς Γρεβενά», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας έτους 2020.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινοχρήστων κτηνοτροφικών υποδομών στην περιοχή του Μονοδενδρίου (προμήθεια υλικών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βάθρων γεφυρών και στήριξη πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Βρυσοχώρι (προμήθεια υλικών)».
 16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβάσεως σε ποσοστό 14,96 %) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση από κατολίσθηση τμήματος επαρχιακής οδού Λιά – Βαβούρι», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-04-2020.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2020.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», αναδόχου «Κωνσταντίνος Κούγκουλης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2020.
 20. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,97 %) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – Δίκορφο έως το Σημείο Στάσης Πυροσβεστικού Οχήματος περιοχής», αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Πίνακα μέσης τάσης (τύπου DM1-Μ) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας-Παραμυθιάς».
 22. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020.
 23. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 24. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 195475/12198/09-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος:75206, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.: Υποέργο 8: Κουρτίνες-Λευκά είδη».
 25. Έγκριση του Πρακτικού Νο5/06-12-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού 7.539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων) για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους 2020 των οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 189762/8346/29-11-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 32. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 189768/8347/29-11-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση κοίτης Λούρου ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες άρσης καταπτώσεων και διευθέτησης ρεμάτων στα όρια των Δ.Δ Αρτοπούλας και Αγίου Ανδρέα (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 36. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 37. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών και μεταβολών που περιλαμβάνονται στην αριθ. 26/2071/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.
 38. Έγκριση διόρθωσης περιγραφών, αριθμού μαθητών και ποσοτικών στοιχείων επί των α/α: 53 & 55 δρομολογίων του πίνακα του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952, των α/α: 76 & 82 του πίνακα της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 26/2118/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της τρίμηνης παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 39. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων  που αφορούν στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με α/α Συστήματος: 43952, 52951, 60320 καθώς και του πίνακα δρομολογίων της με αρ. 169493/12863/22-11-2018 Διαπραγμάτευσης (παράταση άρθρο 101 του Ν. 4604/2019) καθώς και του πίνακα δρομολογίων που ανατέθηκαν με διάφορες διαδικασίες τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και 2016-2017 και ήταν σε ισχύ με νέα παράταση έως τις 30-06-2019 (άρθρο 101 Ν. 4604/2019) και που περιλαμβάνονται στις αριθμ. 22/1727/12/07/2019, 15/1148/09-05-2019 και 28/2260/23-09-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή προς επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 42. Έγκριση σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών και διάθεση πίστωσης.
 43. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 193594/1409/05-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία Κινέζων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων το διάστημα 8-12/12/2019».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Τουρνουά προετοιμασίας “ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ WATER POLO” στα Ιωάννινα στις 13 – 15/12/2019.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση οδοποιίας πρόσβασης κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και άρση κατολίσθησης κατά μήκος του οδικού δικτύου προς Μηλιά Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: α) για την άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους της υπ' αριθμ. 74819/28-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΧ2ΟΡ1Γ-ΩΛ2) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων» και β) για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και την υποστήριξη της παρέμβασης.
 48. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), για την συζήτηση της υπό ΓΑΚ 99770/2019 και ΕΑΚ 4344/2019 αίτησης της εταιρείας ειδικού σκοπού «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» για ορισμό επιδιαιτητή, και της υπό ΓΑΚ 106770/2019 και ΕΑΚ 4664/2019 κύριας παρέμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 49. Έγκριση του Πρακτικού 01/06-12-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK  “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,  προϋπολογισμού € 77.897,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μετά την άσκηση της από 16-10-2019 αγωγής της εταιρείας «LMW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 51. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Θεοδώρου Πατσιούρα και Ιωάννη Τζίμα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας, κατά τη δικάσιμο της 15-01-2020 ή όποτε η υπόθεση αναβληθεί.  
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης ποταμού και στήριξης βάθρων γέφυρας Γκόγκου (παροχή υπηρεσιών)».
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή Μετσόβου (προμήθεια υλικών)».
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-09-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», μέχρι την 06-02-2020.
 56. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», αναδόχου Περικλή Ζώτου, μέχρι την 20-03-2020.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός Τ.Κ. Γκριμπόβου Άρτας (Β’ φάση)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό ρέματος Αμμότοπου και τάφρου Ψαθοτοπίου».
 59. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2020 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 Ν.4412/16) και του διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16).
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των  οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 61. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης και απαλλαγής υπολόγου δαπάνης ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευής κόμβου Λουτροτόπου ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί της επαρχιακής οδού στη διασταύρωση Άγναντα – Καταρράκτη (προμήθεια υλικών)».
 65. Έγκριση διενέργειας 2ης διαπραγμάτευσης για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-20 και το σχολικό έτος 2020-21.
 66. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/09-12-2019 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού 67.306,05 € με ΦΠΑ.
 67. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 68. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1963588/4613/09-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 77449)».
 69. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019.
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 71. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα, του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έτους 2020.
 73. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 53.400,00 € με ΦΠΑ.
 74. Έγκριση του από 28-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης επαρχιακής οδού Στεφάνης – Θεσπρωτικού - Άσσου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 75. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» μέχρι την 08-05-2020.
 76. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης ρεμάτων στα όρια του πρώην Δήμου Φαναρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες άρσης προϊόντων κατολίσθησης και προστασίας πρανών επί της οδού προς Καταρράκτη (παροχή υπηρεσιών)».
 79. Έγκριση μετάβασης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ποτένζα (Potenza) της Ιταλίας, για την υπογραφή σύστασης του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Proximity GECT και πρώτης σύσκεψης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Μπαζιλικάτα (Basilicata) της Ιταλίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
 81. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η προφορά του γενικού Χημείου του Κράτους στην προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή» στις 16/12/2019.
 83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Έκθεσης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων «Ο καιρός της Επανάστασης. Τα Ιωάννινα από τον Ρήγα στον Byron» από Δεκέμβριο 2019 – Ιούνιο 2021».
 84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (χειμερινής ένδυσης και υπόδησης) του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Σεισμοπλήκτους της Αλβανίας, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας.

 

 

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου 2019

 Η ερχόμενη Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα για την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου (αιγοπροβάτων)  για το έτος 2019.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, η κοινοποίηση  της ετήσιας απογραφής γίνεται :

1)είτε με προσέλευση των κτηνοτρόφων στην Κτηνιατρική Υπηρεσία  με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και πλήρως ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές)

2)είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του κτηνοτρόφου στην υπηρεσία. Η εγγραφή και πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ.( http://e-services.minagric.gr), ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν από την 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από την 1η Δεκεμβρίου (χοίροι).

Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.

Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, επισημαίνεται ότι φέτος είναι υποχρεωτική και η καταγραφή των οικόσιτων χοίρων  στα πλαίσια της ετοιμότητας για την Αφρικανική Πανώλη. Η απογραφή των χοίρων διενεργείται εντός του Δεκεμβρίου.

 

Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα από την εκτεταμένη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου

Η πρώτη εκτεταμένη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα. Το μεγαλύτερο ύψος χιονιού που κυμαίνεται κατά περιοχή από 5 έως και 30 εκατοστά του μέτρου εντοπίζεται στις περιοχές Διστράτου, Φούρκας, Πυρσόγιαννης, Βρυσοχωρίου, Ηλιοχωρίου, Βωβούσας, Μετσόβου, Ανηλίου κ.α.

Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εργάστηκαν μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα.

Επισημαίνεται όμως σε όσους κινούνται ή πρόκειται να κινηθούν προς τα ορεινά της Ηπείρου, πως πρέπει απαραίτητα να φέρουν στα οχήματά τους αντιολισθητικές αλυσίδες.