Νέα από την Ήπειρο

2019-06-04 14:21

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-05-2019 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 19-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 16-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 17-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση Γυαλός της Τ.Κ. Κομμένου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του από 21-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Νεοχωρακίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 21-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου – Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του από 22-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 28-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση του από 29-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του από 30-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του από 20-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 04-04-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2019», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 14. Έγκριση του από 23-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 04-04-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας έτους 2019», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 15. Έγκριση του από 27-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 11-04-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του χειμάρρου Σαραντάπορου στη θέση Γωνιά Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για προστασία οικίας από κατάρρευση», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης Στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 543.833,93 € με Φ.Π.Α.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κάτω Λαψίστα – Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός»  προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-07-2019.
 19. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου» αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ», μέχρι την 30-06-2019.
 20. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», αναδόχου «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 20-06-2019.
 21. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου «Β. Αηδόνης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2019.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-08-2019.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑ, μέχρι την 04-07-2019.
 24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 608.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», προϋπολογισμού 520.000,00 € με ΦΠΑ.
 26. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 27. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιο – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων σε διάφορα σημεία του Ν. Θεσπρωτίας με το επαρχιακό δίκτυο για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή καθορισμού αποζημίωσης των τμημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)».
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αράχθου στην περιοχή της Ανατολικής (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση διαμορφωμένων ερεισμάτων εντός οικισμού Αθαμανίου από την χειμερινή περίοδο (προμήθεια υλικών)».
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία πρανών του χειμάρρου Καταρρακτιώτη στην περιοχή Ζγάρας μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου (προμήθεια υλικών)».
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο 2019.
 34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση του από 28-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 19-04-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 36. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Μόλιστα - Γαναδιό ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2019.
 37. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 38. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 39. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοσμηρά- Αβεστοχώρι - Κόντσικα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά  στην Μερόπη Πωγωνίου», προϋπολογισμού 14.000,00 € με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2019, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 43. Έγκριση του από 14-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, περί κήρυξης εκπτώτου προμηθευτή, για το Τμήμα 4 "Κουρτίνες - Λευκά Είδη" του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων (Παρακαλάμου - Νεγράδων - Βασιλικού - Κ. Μερόπης) του Δήμου Πωγωνίου».
 45. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 59.100,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 46. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/22-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/23-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports”στο πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020”.
 47. Έγκριση μετακίνησης της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και του Περικλή Βούρδα, υπαλλήλου στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων, στο  Αργυρόκαστρο από 06 έως 07-06-2019, για τη συμμετοχή τους στη 2η συνάντηση (2nd project meeting) του έργου GATE “Greece Albania Trans-sectoral Energy”, στα πλαίσια προγράμματος της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 (INTERREG IPA ΙΙ CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014-2020), στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση μετακίνησης του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση των μελών της Ένωσης πόλεων και Περιφερειών (ACR+) όπου η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί μέλος, που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14/06/2019 και σε σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και τη ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στις 14/06/2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Τσιούρη Μαρίας και Ματακούλη Χρήστου στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ με θέμα «Επίσημος Έλεγχος στον τομέα των προσθέτων τροφίμων», που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 28-06-2019.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικονόμου Ευθαλίας, Γαϊτανίδη Προδρόμου και Παπαγεωργίου Σπυρίδωνος στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 28-06-2019, για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων τροφίμων».
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Καραγιάννη Γεωργίου στην Αθήνα από 10 έως 14-06-2019, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων τροφίμων».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, κτηνιάτρου, στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει την εκπαίδευση των κτηνιάτρων επί της διενέργειας επισήμων ελέγχων βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας για τα αλιευτικά προϊόντα και τα δίθυρα μαλάκια, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12-06-2019 σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 54. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, από 11 έως 12-06-2019 προκειμένου να παραστεί για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 55. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Βασιλείου Ρακκά, συνταξιούχου υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 18-06-2019 ή όποτε αυτή αναβληθεί.
 56. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών στα Ιωάννινα από 25/06/2019 έως 2/07/2019.
 57. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 28ης Πανελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτοσικλετιστών στην Ηγουμενίτσα, στις 14-17/06/2019.
 58. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φορητών Η/Υ (notebooks) για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 59. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/17-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020».
 60. Έγκριση των Πρακτικών Ι/24-05-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και ΙΙ/31-05-2019 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 132.100,00 € με Φ.Π.Α. (106.532,26 € πλέον ΦΠΑ 25.567,74 €) με τίτλο «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών με ακρωνύμιο ”IR2MA”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860017.
 61. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και επιχειρηματικών συναντήσεων στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λευκωσίας και την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, το χρονικό διάστημα 8-10/6/2019.
 62. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μετάβαση αθλητικών σωματείων στην Κωνσταντινούπολη.
 63. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από τη Ρουμανία.
 64. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από την Κίνα.
 65. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 31-07-2019.
 66. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Κρυονερίου Άρτας», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.
 67. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή της Μπαλντούμας και της Γότιστας».
 68. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση στέγης στο Καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».
 69. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 70. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 71. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 72. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ. Κ  Αθαμανίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Ευαγγελίας Ιωάννη Κάλλια ΕΔΕ», μέχρι την 14-08-2019.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Βασιλικής Πετανίτη, αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας και του Δημήτριου Τσώλη, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ίδιας υπηρεσίας, στα Ιωάννινα για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ» που διοργανώνεται από το ΙΝ.ΕΠ. από 10 έως 12-6-2019.
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Γεωργίας Υγειονομάκη, Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Πάτρα από 23 έως 28-06-2019 προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με θέμα «Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών», από 24 έως 28-06-2019.
 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Αγγελικής Καλαφάτη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα  από 05 έως 06-06-2019, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο ΥΠΑΑΤ.
 76. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου για ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 77. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 516.500,00 € με Φ.Π.Α.
 78. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό – Σύνορα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ  ΑΕ».
 79. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση των Εορτών Σουλίου, έτους 2019, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 80. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από 10 έως 14-06-2019 με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ».
 82. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 83. Έγκριση των Πρακτικών Ι/18-05-2019, ΙΙ/14-05-2019 και ΙΙΙ/17-05-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α.
 84. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 74405/2825/20.05.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας του αναγκαίου εκλογικού υλικού για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 85. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 86. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας, Κοτσαρίνη Μιχαήλ, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 28-06-2019, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο «Επίσημος Έλεγχος στον τομέα των προσθέτων τροφίμων».
 88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας, Σταύρου Μιχάλη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο «Επίσημος Έλεγχος στον τομέα των προσθέτων τροφίμων», το οποίο θα διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2019.
 89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας, Κουμπούλη Κατερίνας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του ΕΠΕΚ 2018-2019 – Εκπαίδευση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ΕΠΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 06-06-2019.
 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών έργων  ΠΕ Πρέβεζας Ρέπα Φιλίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.
 91. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2019-2020», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 92. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, για την παροχή έργου από 23-04-2019 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στις περιοχές Ωρωπού, Πέτρας, Παναγιάς της Π.Ε. Πρέβεζας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/128, 129 και 130/23-4-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 15/1184/09-05-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 93. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/140/16-05-2019, 143/17-05-2019, 147/21-05-2019 και 148/21-05-2019, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 16, 17 και 21-05-2019, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ρεμάτων από προσχώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή Καναλίου και Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας, β) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών που απορρέουν στον ποταμό Μαυρής στην περιοχή Νικολιτσίου Π.Ε. Πρέβεζας, γ) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου και καθαρισμού χαντακιών πλησίον κτηνοτροφικών μονάδων και βιοτεχνιών στην περιοχή Ζαλόγγου Π.Ε Πρέβεζας και δ) καθαρισμού ρεμάτων από φερτές ύλες λόγω κατολισθήσεων στην Κρυοπηγή Π.Ε Πρέβεζας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «TOURNATUR 2019»

Στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «TourNatur», που διοργανώνεται στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ντίσελντορφ της Γερμανίας, θα συμμετάσχει για μία ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Ηπείρου, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού η οποία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς στην Ήπειρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως και πέρυσι, η Περιφέρεια Ηπείρου προγραμματίζει επαγγελματικές συναντήσεις (b2b) για τους επιχειρηματίες της Ηπείρου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο περίπτερό της.

Η «TourNatur» είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού στην Ευρώπη. Δίνει τη δυνατότητα στον Εκθέτη και τον εν δυνάμει επισκέπτη από τη Γερμανία – που αποτελεί και την αγορά/ στόχο για την Ήπειρο - ιδίως σε αυτό το είδος τουρισμού, για απευθείας ή προγραμματισμένη επαφή και συζήτηση για τα ειδικά πακέτα, τις προσφορές και τις δυνατότητες προσαρμογής των προσφερομένων υπηρεσιών.

Το 2018 οι εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και οι εκπρόσωποι της είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό της έκθεσης τις πολλαπλές επιλογές Εναλλακτικού Τουρισμού της Ηπείρου, ως προορισμό για όλο το χρόνο, και του εξαιρετικού συνδυασμού βουνού και θάλασσας για όλες τις δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, κολύμβηση, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ, αναρρίχηση, rafting, kayak, campervan κ.ά.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό της επαγγελματίες και φορείς της Ηπείρου, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έκθεση, και να προγραμματίsει επαγγελματικές συναντήσεις (b2b).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει εγγράφως το αργότερο ως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2019  στο e-mail: i.gkartzonikas@php.gov.gr   (υπόψη κ. Ηλία Γκαρτζονίκα). Πληροφορίες: τηλ 2651087243, 2651087142.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μέσω αποστολής διαφημιστικού υλικού, το οποίο θα πρέπει να είναι στη γερμανική γλώσσα για να είναι εύχρηστο (ή στην αγγλική αν δεν υπάρχει η δυνατότητα στη γερμανική) και σε καθορισμένες ποσότητες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο τρόπο ώστε να το αποστείλουν στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 143) ως την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ.. Περισσότερες πληροφορίες  για τη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού TourNatur στο : www.tournatur.com