Νέα από την Ήπειρο

2022-02-12 15:04

Θετική γνώμη Ε.Υ.Δ. για την «Προμήθειας βυτιοφόρου οχήματος – αποφρακτικού» ΔΕΥΑ Άρτας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 

διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος – αποφρακτικού» της ΔΕΥΑ Άρτας, προϋπολογισμού 711.140 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού οχήματος για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ» με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Άρτας.

Ανακοίνωση για την τοποθέτηση του πρώην Κλειστού Ξιφασκίας

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος για την τοποθέτηση του πρώην Κλειστού Γυμναστηρίου Ξιφασκίας που μεταφέρεται από τις πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού στην περιοχή Κατσικά,  είναι προφανές ότι προέρχεται από έλλειψη ενημέρωσης, την οποία η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πρόθυμη να παράσχει όποτε το επιθυμεί.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε την υποχρέωση να αναβαθμίσει τις συνολικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίες ήταν επί χρόνια εγκαταλειμμένες και αποτελούσαν εστίες ρύπανσης και συσσώρευσης καύσιμης ύλης που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να θέσει σε κίνδυνο την περιοχή. 

Το σχέδιο – για το οποίο εκπονείται συνολική μελέτη -   περιλαμβάνει  τη δημιουργία ενός ευρύτερου μητροπολιτικού-περιβαλλοντικού πάρκου στο οποίο θα συνυπάρχουν αγροτικές δραστηριότητες, αγορά παραγωγών και  αθλητικές- πεζοπορικές  δραστηριότητες αναψυχής.

Ήδη με τις εργασίες καθαρισμού που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα,  η περιοχή αρχίζει  να αναδεικνύεται και σταδιακά αποκαθίσταται η θλιβερή εικόνα που επί δεκαετίες υποβάθμισε και το περιβάλλον και τον οικισμό του Κατσικά.

Όσον αφορά  το πρώην Κλειστό  Ξιφασκίας,  αυτό  θα  χρησιμοποιείται   για πολλαπλές χρήσεις και δραστηριότητες   δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον,    η χωροθέτηση και η εγκατάσταση του είναι νόμιμη και  απολύτως συμβατή  με το σύνολο των παρεμβάσεων και σκοπών που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή και για τις οποίες  παραχωρήθηκε η έκταση στην Περιφέρεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως προς τους προβληματισμούς της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία,  χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε σε άλλα ζητήματα, επισημαίνουμε ότι είναι ευνόητο ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του πρώην Κλειστού και πριν την εγκατάστασή του θα  ληφθούν όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις.