Νέα από την Ήπειρο

2020-06-04 17:13

Έργα πολιτισμού, ύδρευσης και άρδευσης  υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου

Νέα έργα πολιτισμού, ύδρευσης και αποκατάστασης της λειτουργίας αντλιοστασίων για την άρδευση των καλλιεργειών θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, μετά την έγκριση των αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων που ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού& Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου,.

Ειδικότερα:

Στον τομέα πολιτισμού προγραμματικές συμβάσεις  θα υπογραφούν για τα έργα:

 • Μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της  Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την  : «Αντικατάσταση στέγης του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κλεισούρας» προϋπολογισμού 45.000,00  €.  
 • Μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή στοιχείων ( παροχή γενικής υπηρεσίας ) για την υποβολή φακέλου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( Κ.Α.Σ ) του Υπουργείου Πολιτισμού της μελέτης «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ Προφήτου Ηλία Βίτσας δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 24.800,00 €.  
 • Μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της  Περιφέρειας Ηπείρου & της Ιεράς Μητρόπολςη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης, Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 103.873,69 €.

Επίσης η εγκρίθηκε η τροποποίηση της από  21.02. 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας που αφορά το έργο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οθωμανικού Τεμένους Φεϋζούλ Άρτας, τη στατική επάρκεια του μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του».

Στον αγροτικό τομέα προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν για τις εξής περιπτώσεις:

 • Με Τ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΤΑ για την: «Προμήθεια  πίνακα Μ.Τ και καλωδίων   αντλιοστασίων άρδευσης  (Δικόρφου και Τσουκνίδας) του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», προϋπολογισμού 24.800 €.
 •  Με  Τ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΤΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ρυθμιστή στροφών και ομαλού εκκινητή   αντλιοστασίων  άρδευσης  του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800 €.  
 •  Με τον Τ.Ο.Ε.Β. ΛΑΜΑΡΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια  σωλήνων πολυαιθυλενίου για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας », προϋπολογισμού 74.400 €.
 • Με τον ΓΟΕΒ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 24.800 €.

 Για έργα ύδρευσης:

 • Με το Δήμο Ιωαννιτών για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την γεώτρηση στη θέση ¨Κεφαλόβρυσο¨ έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000 €.  
 • Με το Δήμο Μετσόβου για: «Προμήθεια σωλήνων  πολυαιθυλενίου ΡΕ 80( Φ90,Φ63)  και υδραυλικών υλικών για την άρδευση – ύδρευση Σιτσαίνων  του Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 24.800 €.

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε επίσης θετικά επί των φακέλων Μ.Π.Ε για τα επενδυτικά σχέδια:

 • «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 21.600 πατρογονικών ορνίθων» στην  ΤΚ Κόντσικας Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε.Ιωαννίνων».  
 •  «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας 60.480 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μουσιές», της Τ.Κ. Ράχης, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».  
 •  «Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης συνολικής δυναμικότητας 40700 ωοτόκων ορνίθων, 12.000 ελευθέρας βοσκής & 28.000 αχυρώνα, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ΄΄Παλιουρίες΄΄ της Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου.
 •  «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 32.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Πετραλώνων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».  

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 05-06-2020, και ώρα 09:30 συνεδριάζει -μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 28-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 4. Έγκριση του από 26-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση των Πρακτικών Ι/22-05-2020 και ΙΙ/26-05-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 25-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση του από 01-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση της αριθμ. 63963/6239/01-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα» προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-07-2020.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2020.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-07-2020.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – Δαφνωτή», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι 30-09-2020.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»., μέχρι την 25-10-2020.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-09-2020.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων και συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως είσοδο Μετσόβου) (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω κορονοϊού».
 28. Έγκριση του από 15-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00  € με ΦΠΑ.
 29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου» προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-10-2020.
 31. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α.
 32. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50765/2249/04-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου».
 33. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 60539/2745/22-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2020, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε  καμπάνια προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τον τουρισμό και τα προϊόντα της, σε ΜΜΕ και στο Internet.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των έργων "AI SMART - Adriatic Ionian SMAll PoRT Network"  και "BEST - Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020". 
 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020".
 40. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και επαναδημοπράτηση του έργου με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων και ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου».
 44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ.
 45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
 46. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 48. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 49. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 12-08-2020.
 51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2020.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια Μεσούντας ΠΕ Άρτας».
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό - Ροδιά στην Π.Ε. Άρτας.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην περιοχή της Μεσούντας (προμήθεια υλικών)».
 56. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Νομού Θεσπρωτίας.
 57. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ανειλημμένες υποχρεώσεις του έργου «Επιχ/ση Ν.Α. Θεσπρωτίας για την κατασκευή του έργου “Καταφύγιο Τουριστικών σκαφών Συβότων” (π.κ. 2118577)».
 58. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ.
 59. Έγκριση 8ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α.
 62. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 63. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
 64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
 65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
 66. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (Έργα Β΄ Φάσης)», αναδόχου Αλέξανδρου Λαϊνά, μέχρι την 30-08-2020.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από Πάργα προς Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)».
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία Κυριακή».
 70. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/15-05-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 71. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.