Νέα από την Ήπειρο... εν συντομία

2017-03-15 15:48

Επαγγελματίες στο περίπτερό της θα φιλοξενήσει 

η Περιφέρεια Ηπείρου στην Έκθεση "Ελλάδος Γεύση"

Η Περιφέρεια Ηπείρου  πρόκειται να  συμμετάσχει στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου Αττικής το διάστημα 18-21/5/2017.

Η Έκθεση "Ελλάδος Γεύση" συμπεριλαμβάνει την προβολή της επιχειρηματικότητας, της γαστρονομίας & της ελληνικής κουλτούρας, μέσα από τον τουρισμό & τον πολιτισμό της. 

Όπως και στο παρελθόν, η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό της τους επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους, έχοντας και δικαίωμα πώλησης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους στο e-mail: s.fouki@php.gov.gr (τηλ. 26510-87111) το αργότερο ως τις 28-3-2017

Τα Επιμελητήρια και οι επαγγελματικές ενώσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για απαγόρευση του καπνίσματος 

σε κλειστούς χώρους και σε αυτοκίνητα με ανήλικους επιβάτες

Από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, "για την εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με τη χρήση και κατανάλωση αυτών".

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η  χρήση καπνικών προϊόντων απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που

εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα

(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε

ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες

αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων,

επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λ.π.) και στους παντός είδους κλειστούς χώρους

αναμονής καθώς και στα παντός είδους κυλικεία.

β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

1) Νοσοκομεία.

2) Ιδιωτικές Κλινικές.

3) Κέντρα Υγείας.

4) Περιφερειακά Ιατρεία.

5) Δημοτικά Ιατρεία.

6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α.,

κ.λ.π.)

7) Ιδιωτικά Ιατρεία - Οδοντιατρεία.

8) Φαρμακεία.

9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται

υπηρεσίες υγείας.

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή

Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.

4) Φροντιστήρια.

δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς,

παιδότοπους.

ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και

αθλητικών εκδηλώσεων.

στ. Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων , μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

η. Στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών.

θ. Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπεύθυνους εφαρμογής των διατάξεων, όσο και στον παραβάτη καπνιστή.

Είθε να εφαρμοστεί ο εν λόγω νόμος, αν και στην Ελλάδα τίποτε δεν είναι σίγουρο, καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι παρόμοιο νόμο είχε ψηφίσει ο Γιωργάκης (εν μέσω ΔΝΤ και μνημονίων) και δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα μας και μόνο σε αυτή, καθώς ισχύει σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ. Άντε να πείσεις τον Ελληναρά να μην  καπνίσει στην ταβέρνα και με τη φραπεδιά του, δύσκολο εγχείρημα και εφαρμόσιμο μόνο με αυστηρό και συνεχή έλεγχο. Μακάρι, αν και πολύ αμφιβάλλω! 

 

Τροποποίηση του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου,  ανακοινώνει  ότι δημοσιεύθηκε η αρ. 668/01-03-2017  ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  με θέμα  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρο 9 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και  του Αναπληρωτή  Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.  ( ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016)  Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του  Μέτρου  11 << Βιολογικές Καλλιέργιες>> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης    (ΠΑΑ)  2014-2020  με  Κωδικό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  717Λ4653ΠΓ-93Ψ  καθώς και  το ΦΕΚ  Β΄ 682/06-03-2017  στο οποίο δημοσιεύθηκε η εν λόγω  ΚΥΑ.

Η τροποποίηση αφορά το ύψος της ενίσχυσης ανά δράση του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες".

Για  οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία  μπορείτε να απευθύνεστε  στα  Τμήματα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  νομών Ιωαννίνων ( τηλ.:  26510-79307 )         Άρτας ( 26810-72895), Θεσπρωτίας (26650-61408) και  Πρεβέζης (26820-60824),  στις  Περιφερειακές  Υπηρεσίες  του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλ. 26510-45141, 26510-45297),

καθώς και στην ιστοσελίδα  του ΥπΑΑΤ-Βιολογική  Γεωργία  www.minagric.gr και στην  ιστοσελιδα  του ΠΑΑ  www.agrotikianaptixi.gr