Νέα από την Ήπειρο εν συντομία

2017-01-26 14:46

Συμπληρωματικές εργασίες  στο δίκτυο υδροληψιών του ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Τη δημοπράτηση έργου για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο Αρδευτικό Δίκτυο της περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση 70 συμπληρωματικών υδροληψιών (ενός στομίου η κάθε μία)  στο υφιστάμενο δίκτυο έκτασης 17.000 στρεμμάτων,  μειώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο και το κόστος εγκατάστασης των εσωτερικών δικτύων άρδευσης που επωμίζονται οι αγρότες- καλλιεργητές. Οι υδροληψίες θα τοποθετηθούν είτε σε υφιστάμενους αγωγούς, είτε σε νέους που τοποθετούνται σε επέκταση ακραίων τμημάτων δικτύων.

 

Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το

πρόγραμμα ELENA

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση  της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).  Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία "TREK Consulting".

H Oικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ανάδειξε και τον ανάδοχο (Φώτιος Στέφανος)  του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση προστατευτικού αναχώματος Λούρου ποταμού», προϋπολογισμού € 15.000.

 

Τα "Κοινωνικά Παντοπωλεία" Δήμων Ν. Σκουφά και Πωγωνίουχρηματοδοτούνται  από το  Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020"

Δύο ακόμη δομές παροχής βασικών αγαθών σε άτομα που έχουν ανάγκη, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020", με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Η πρώτη αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά  (Π.Ε. Άρτας),  το οποίο   εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα, με συνολική δημόσια δαπάνη 136.500 ευρώ. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο θα στεγάζεται στο Νεοχώρι του Δήμου Ν. Σκουφά, θα παρέχει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης κλπ. σε τουλάχιστον 100 άτομα. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  136.500 €.  Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 1/3/2017 και λήξης η 30/04/2020.

Η δεύτερη αφορά τη δομή "Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου" Δήμου Πωγωνίου, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη  234,000.00 €. Μέσω της συγκεκριμένης δομής θα παρέχονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και παροχή συσσιτίου για την τροφοδοσία γευμάτων σε 100 έως 150 ωφελούμενους που έχουν ανάγκη. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης  ορίστηκε η 01/05/2017 και λήξης η 30/06/2020.

 

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τις "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή  αιτήσεων στήριξης- συμμετοχής στο ΜΕΤΡΟ 11 <<ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ>> του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (  Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020.

Στις προκηρυσσόμενες  Δράσεις του Μέτρου  περιλαμβάνονται :

  Α. Υπομέτρο  11.1 :  Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές  πρακτικές και μεθόδους.

   -Δράση 11.1.1.:   Ενισχύσεις για  τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής  στη γεωργία.

   - Δράση  11.1.2.:   Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

        παραγωγής στην κτηνοτροφία.

   B. Υπομέτρο  11.2 :  Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.

     -Δράση 11.2.1.:  Ενισχύσεις  για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής  στη  γεωργία.

     - Δράση 11.2.2.:  Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές  και μεθόδους

          παραγωγής  στην κτηνοτροφία .

 Το μέτρο έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά ,που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος , την καλή διαβίωση των ζώων Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την  ελληνική επικράτεια και η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 443  εκατομμύρια ευρώ.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά  η νομικά πρόσωπα η ομάδες φυσικών η νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

   Α. Επιλέξιμοι προς ένταξη  στο υπομέτρο 11.1 είναι οι  <<νεοεισερχόμενοι >> δηλαδή οι γεωργοί που  αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας ,σύμφωνα με τον Καν.(EK) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή /και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (OE&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος.

  Β.  Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο  11.2 είναι υποψήφιοι  με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και  εκτροφές  ζώων ,  τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας , σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)  834/2007,  μέσω σύμβασης με  Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης ,η οποία  έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης  της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος.

 Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης  πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-έως 22-02-2017.

  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου11,  υποβάλλουν προς  τον  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ( ΥΠΑΑΤ-Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών  Ενδείξεων ) ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) .Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται  στον ιστότοπο   https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration  και η επεξεργασία των αιτήσεων στον  ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/Organicw16.

Η  αίτηση στήριξης απευθύνεται στον  Ενδιάμεσο Φορέα  Διαχείρισης διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών  του ΟΠΕΚΕΠΕ ,  σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης , όπως αυτή έχει δηλωθεί   στην  Ενιαία Αίτηση  Ενίσχυσης του υποψήφιου για το έτος 2016.

Λεπτομέρειες  σχετικά με τους  όρους ,προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το Μέτρο, περιγράφονται στη πρόσκληση  του Μέτρου. Επίσης , οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της  πρόσκλησης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για  οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Συστημάτων  Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και  Γεωγραφικών  Ενδείξεων , στα τοπικά Τμήματα  Αγροτικής  Ανάπτυξης των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ  και στις περιφερειακές υπηρεσίες  του  ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα "Β. Πυρσινέλλας" του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, διοργανώνεται εκδήλωση για την "Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος".  

Στο σκοπό της εκδήλωσης αναφέρθηκαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, καθηγητής,  κ. Μωϋσής Ελισάφ.

"Είναι μια εκδήλωση τιμής για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν από τη ναζιστική θηριωδία", τόνισε μεταξύ άλλων  ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι αυτή η πληθυσμιακή ομάδα, έπαθε τα πάντα από τους ναζιστές."Όταν ο άνθρωπος γίνεται ζώο μπορεί να φτάσει στη θηριωδία. Εμείς πρέπει να τους τιμάμε και να θυμόμαστε πάντα ότι όταν ο άνθρωπος χάνει τις αξίες του, προκαλεί τέτοιες καταστάσεις", συμπλήρωσε για να καταλήξει λέγοντας: "Αιωνία τους η μνήμη και αιώνια τιμή στην πόλη των Ιωαννίνων, καθώς πολλά από τα θύματα συμμετείχαν διαχρονικά στο γίγνεσθαι αυτής της περιοχής".

Από την πλευρά του ο κ. Μωυσής Ελισάφ, ευχαρίστησε την Περιφέρεια και το Δήμο Ιωαννιτών για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν και φέτος την εκδήλωση, τονίζοντας και τα εξής:

"Τούτη την ταραγμένη εποχή, μέσα σε αυτή τη δεινή οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος μας, όπου είναι πολύ εύκολη η δαιμονοποίηση του άλλου, του ξένου, του διαφορετικού, του αλλόδοξου, του αλλόθρησκου, που κανένας μας δεν είναι απρόσβλητος από τον ρατσισμό, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί μας θυμίζουν που θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος κάτω από πιεστικές συνθήκες".

Τέλος ο κ. Μωυσής Ελισάφ, υπενθύμισε ότι τα Γιάννενα από το ολοκαύτωμα έχασαν από το 90% του εβραϊκού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει, κατά σειρά, χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, της  Πρέσβεως του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Ιρίτ Μπεν-Άμπα, του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. Θωμά Μπέγκα και του καθηγητή, Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων κ. Μωϋσή Ελισάφ. Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: "Αντισημιτισμός: ακρότητα και κοινοτοπία. Σκέψεις για τη μνήμη και την ευθύνη της γενοκτονίας". Θα ακολουθήσει μουσικό Πρόγραμμα και προβολή της ταινίας του Λάσλο Νέμες "Ο γιός του Σαούλ.

 

Εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα της Διεύθυνσης, Δομπόλη 30. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει, μέχρι και την 6η Φεβρουαρίου, ώρα 12 το μεσημέρι να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση, (Υπεύθυνος υπάλληλος κ. Βασίλειος Δόσης).