«Λειτουργία Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας»

2015-06-11 11:05

Θέση σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αφορούσαν την ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή

 της Ηγουμενίτσας μέσω εκροής σε αυτήν ανεπεξέργαστων λυμάτων πήρε η ΔΕΑΥ.

Σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει λοιπόν τα εξής:

Η Μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας (Μ.Β.Κ.), λειτουργεί από το 2004 με ευθύνη της ΔΕΥΑΗ, η οποία με πρωτοβουλία της, ταυτόχρονα σφράγισε τη «χαβούζα» στην περιοχή της «γωνιάς», που επί δεκαετίες οδηγούσε στη θάλασσα, το σύνολο των ανεπεξέργαστων λυμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Όλο αυτό το διάστημα λειτουργίας, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια, από το σύνολο της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα, με βάση τους εγκεκριμένους όρους για την ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων που διαχέονται στην είσοδο του κόλπου της Ηγουμενίτσας.

Πραγματοποιείται συστηματικά παρακολούθηση της ποιότητας εκροής, τα δε αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως προκύπτει από:

α) το Μητρώο Χημικών Αναλύσεων,

β) τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

το Σεπτέμβριο του 2007,

γ) το γεγονός ότι σε απόσταση αναπνοής έχουν χορηγηθεί «Γαλάζιες Σημαίες» από
ανεξάρτητο φορέα (ΥΠΕΚΑ) και αυτό μετά από σωρεία ελέγχων ποιότητας των νερών κολύμβησης,

δ) το γεγονός ότι σε απόσταση αναπνοής λειτουργούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας,

ε) μετά από κρατικούς ελέγχους έχουν χορηγηθεί στη μονάδα

1) άδεια λειτουργίας και 2) οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων, ενώ βρίσκονται σε ισχύ οι περιβαλλοντικοί όροι μέχρι το 2022 (σπάνιο για τα Ελληνικά δεδομένα).

Ο μπλε σωλήνας που περιγράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα αφορά εφεδρικό αγωγό διάθεσης του επεξεργασμένου και χλωριωμένου νερού στη θάλασσα, που δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο σε περίπτωση συντήρησης-επισκευής του κυρίου αγωγού διάθεσης και σε καμία περίπτωση δεν έχει διαθέσει, ούτε μπορεί άλλωστε, να διαθέσει απευθείας λύματα στη θάλασσα.

Δεν είναι δυνατό τεχνικά να διαθέσει λύματα στη θάλασσα, μια και ο συγκεκριμένος αγωγός που έχει μήκος μόλις 30 μέτρα, ξεκινά από τη δεξαμενή συγκέντρωσης του επεξεργασμένου και χλωριωμένου νερού της μονάδας και καταλήγει στη θάλασσα.

Τα παραπάνω αναφερόμενα διαπιστώθηκαν και από κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας κατόπιν επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Μ.Β.Κ. την Παρασκευή 5/6/2015.

Η ΔΕΥΑΗ, στα πλαίσια περιοδικών ελέγχων, πραγματοποίησε την Τρίτη 2/6/2015 δειγματοληψία των νερών κολύμβησης, στις θέσεις:

α) έξοδος βιολογικού- υποθαλάσσιος,

β) παραλία Καλάμι,

γ)  παραλία Γάτα,

δ) παραλία Δρέπανο.

Τα δείγματα εξετάσθηκαν από το διαπιστευμένο εργαστήριο του τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και βρέθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ356Β/26-2-2009) σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

        Σωτήριος  Μήτσης