Λαθραίος καπνός, αδήλωτα χρήματα, και πλαστά έγγραφα στο τελωνείο Κακαβιάς

2016-04-26 13:15

Ο ι τελωνειακοί του τελωνείου Κακαβιάς εντόπισαν αλβανό υπήκοο ο οποίος επιχείρησε να εξέλθει

από την Ελλάδα έχοντας στην κατοχή του 14.950 ευρώ χωρίς να έχει δηλώσει αυτά (δήλωση περί ρευστών διαθέσιμων ). Αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενε διαδικασίες εισπράχθηκε το προβλεπόμενο για την περίσταση πρόστιμο ήτοι το 25% του προαναφερθέντος ποσού, ενώ το υπόλοιπο ποσό δεσμεύτηκε για περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη ή μη προέλευση του. Σε δύο άλλες περιπτώσεις η ίδια τελωνειακή αρχή ανέκοψε την πορεία αρχικά ενός αλβανού υπηκόου ο οποίος αποπειράθηκε να εισελθει  στη χώρα μας μεταφέροντας 10 κιλά καπνού επιμελώς κρυμμένα σε ελληνικό όχημα και κατόπιν απόπειρας εισαγωγής στη χώρα μας ελληνικού οχήματος με πλαστά έγγραφα εκ μέρους αλβανού υπηκόου

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες (κατάσχεση οχήματος, επιβολή προστίμου, κ.λπ.)