Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Ηγουμενίτσας

2015-03-13 17:44

Σύμφωνα με την αρ. 311/21-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,

με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, προβλέπεται αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε  Δημοτική και Τοπική Κοινότητα. Στον κανονισμό οριοθετούνται οι κοινόχρηστοι χώροι που παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα σας. Ο κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr στο μενού Για το Δημότη -> Κανονισμοί).

Όσοι προτίθεστε να προβείτε στην χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2015, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών αναγκών εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημά σας υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρακαλείστε μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2015, να προσέλθετε στις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου για την χορήγηση της σχετικής άδειας.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανάλογο τέλος  καταβάλλεται εξολοκλήρου στο Ταμείο του Δήμου πριν την χορήγηση της σχετικής άδειας.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου  με απόφαση Δημάρχου εκτός από το αναλογούν τέλος, και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της  αυθαίρετης χρήσης.

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄ υποτροπή ,επιβάλλονται, κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα παραπάνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση, ο Δήμος  με συνεργείο του προέρχεται  στην αφαίρεση  κάθε είδους αντικειμένων ,με την συνδρομή της οικίας  Αστυνομικής Αρχής, και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα  μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο  ποσού που έχει καθοριστεί  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες: Τμήμα Έκδοσης Αδειών, Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσας, τηλ: 2665361265