Ηπειρώτικα....συμπυκνωμένα

2017-07-26 14:45

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για αγροδιατροφή, δημιουργική βιομηχανία, ΤΠΕ, υγεία και βιοτεχνολογία στο πλαίσιο του «Ήπειρος 2014-2020

Από την Τρίτη 25  Ιουλίου 2017, ξεκίνησε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), στο πλαίσιο της προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων είναι η 26η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00.

Δικαιούχοι της δράσης είναι 1) Υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ένταξη των έργων γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η συνολική επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000 ευρώ. Ενισχύονται ερευνητικά έργα διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης έως 300.000 ευρώ και εφόσον συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ.

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας.
 • Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων.
 • Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσής τους
 • Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες)
 • Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας
 • Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες, καθώς και ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορικής – διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

 

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για  εξοπλισμό της προσθήκης   νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 ενημέρωσε το    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης πέντε υποέργων της πράξης «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.». Ο συνολικός προϋπολογισμός των πέντε υποέργων ανέρχεται περίπου σε 1.781.000 ευρώ.

 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα:

 • «Προμήθεια αγγειογραφικών- στεφανιογραφικών συγκροτημάτων», προϋπολογισμού 1.123.440 ευρώ
 •  «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων», προϋπολογισμού 369.123 ευρώ
 • «Προμήθεια ακτινολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 135.160 ευρώ
 • «Προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 110.211 ευρώ
 •  «Προμήθεια αναρροφήσεων», προϋπολογισμού 43.083 ευρώ

 

Εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως οι εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν την 1η Αυγούστου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα της διεύθυνσης Μεταφορών (Δομπόλη 30).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου και ώρα 12:00 να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων, που έχει καταρτήσει η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. (Υπεύθυνος: Κ. Δόσης Βασίλειος).

Μάνχαϊμ