Ηπειρώτικα εν ….συντομία

2017-12-22 11:14

Η μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ το νέο μεγάλο  Περιβαλλοντικό

έργο που προωθεί προς υλοποίηση η Περιφέρεια Ηπείρου

Η μετατροπή των ΧΥΤΑ  (Ελληνικού και Καρβουναρίου) σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, είναι ένα από τα νέα σημαντικά περιβαλλοντικά  έργα που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Ηπείρου προς ένταξη στο ΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος με συνολικό προϋπολογισμό 12.348.205,36 €.  Το συγκεκριμένο έργο προωθείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 2ης Διαχειριστικής Ενότητας.

Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά την εξασφάλιση από την Περιφερειακή Αρχή δύο χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αποφάσεις που ήδη υπέγραψε ο Αν. Υπ. Οικονομίας κ. Αλ. Χαρίτσης,  ήτοι για τις μελέτες επέκτασης των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου προϋπολογισμού 569.437,23€ και της κατασκευής αγωγού μεταφοράς των στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού στον Βιολογικό Καθαρισμό Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 1.596.900€.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, έδωσε έμφαση στην περιβαλλοντική πολιτική που υλοποιεί με επιτυχία η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους, που έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες της Ηπείρου να μην έχουν επιβαρυνθεί με πρόστιμα και τέλη από την ύπαρξη Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ή επεξεργασίας αποβλήτων.

Ως προς τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, υπογράμμισε ότι κάθε νοήμων πολίτης μπορεί να αντιληφθεί ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εκ νέου τέτοια έργα, αφετέρου κι αν ακόμη υπήρχαν εθνικοί πόροι, κανείς δεν θα επιθυμούσε να ανοίξει νέα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έργα αποκατάστασης- συντήρησης πολιτιστικών μνημείων

Εκτός των έργων για τη διαχείριση των Απορριμμάτων, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Δήμους,  προωθεί προς υλοποίηση και νέα έργα αναστύλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δυο από αυτά αφορούν την περιοχή του Ζαγορίου, για τα οποία σήμερα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων: Το πρώτο αφορά τη β΄ φάση της Αναστύλωσης της οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου του Δήμου Ζαγορίου, με συνολικό προϋπολογισμό 247.340 €. Η προγραμματική σύμβαση η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας, Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου. 

Το δεύτερο αφορά τις εργασίες στεγανοποίησης  του λαογραφικού Μουσείου Βίτσας» προϋπολογισμού 20.000 € για τις οποίες η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ζαγορίου.

Τα άλλα έργα, αφορούν εκκλησιαστικά μνημεία και συγκεκριμένα:

  •  Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης προϋπολογισμού 180.000 €
  •  Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκαμνελίου προϋπολογισμού 150.000€
  •  Συντήρηση - απεντόμωση ξυλόγλυπτου τέμπλου και των εικόνων του τέμπλου του καθολικού της Ιερός Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800 €
  •  Προμήθεια ξυλείας για την αισθητική αναβάθμιση του γυναικωνίτη του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Φιλοθέη Άρτας προϋπολογισμού 10.300.

Οι προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν κατά περίπτωση από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας, τις Ι.Μ. Ιωαννίνων, Άρτας, Νικοπόλεως και Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Ερευνητικά έργα για τον Αμβρακικό Κόλπο

Τον Αμβρακικό Κόλπο αφορούσαν δύο από τα θέματα που απασχόλησαν σήμερα την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας/Π.Ε. Πρέβεζας, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την παρακολούθηση δυνητικής τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο. Επίσης εγκρίθηκε η παράταση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, η προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ηπείρου για το  έργο: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου».

Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης

 Την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την ενίσχυση των δικτύων Δήμων,  θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, μετά την σημερινή απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, για υπογραφή αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά το Δήμο Ζαγορίου για την Τ.Κ. Φραγκάδων με προϋπολογισμό 6.851 €, η δεύτερη το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την Τ.Κ. Αμπελοχωρίου, με προϋπολογισμό 24.800,00 €  και η τρίτη το Δήμο Μετσόβου, για την περιοχή Μαυροβουνίου με προϋπολογισμό 24.800,00 €.

Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίων ΤΟΕΒ

Τη συνδρομή της για μια ακόμη φορά θα παράσχει η Περιφέρεια σε ΤΟΕΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αντλιοστάσιά τους. Συγκεκριμένα με αποφάσεις που έλαβε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ΤΟΕΒ Αχέροντα- Γλυκής, Κερασώνα- Παναγιάς και Λάμαρης, συνολικού προϋπολογισμού 71.808 ευρώ.

Αρνητική γνωμοδότηση για ΜΠΕ

Η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά επί των φακέλων πέντε Μελετών Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) που αφορούσαν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2 ΜW  η κάθε μία στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, η οποία- μεταξύ άλλων- διαπίστωσε ελλείψεις/ ανακρίβειες στις εν λόγω μελέτες, εκτίμησε για περιβαλλοντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στη ΒΙΠΕ,  επισημαίνει  κενά που υπάρχουν για τις εκτάσεις που απαιτούνται για τη διάθεση της ιλύος,  καθώς και την απόφαση του Δήμου Ζίτσας.

Θετική – κατά πλειοψηφία- ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για την  «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, ισχύος 0,5 MW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « τεμ. 457-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΧ.ΩΡΑΣ» της Τ.Κ. Μαρίνας του Δ. Ηγουμενίτσας/Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»

Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα» προϋπολογισμού 400.000€.

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την προμήθεια υλικών του έργου 

συντήρησης/ανάδειξης θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης

Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης - Α΄ φάση » της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης- Φάση Α». ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.