Ηπειρώτικα εν ….συντομία

2018-06-22 17:12

Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση κόστους λειτουργίας υπηρεσιών και την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, προσφέρει η νέα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Η πρόσκληση «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.700.000 ευρώ, στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α., όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων και πολιτικής προστασίας κ.ά..

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 02-07-2018 έως 28-09-2018 και ώρα 15.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος το ποσό των 250.000 ευρώ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Ι. Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.

 

Άμεσος εμβολιασμός για την πρόληψη της οζώδους δερματίτιδας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην περιοχή της Αδριανούπολης στην Τουρκία ενημερώνει τους βοοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου να φροντίσουν για τον άμεσο εμβολιασμό των βοοειδών τους και πιο συγκεκριμένα πρέπει να εμβολιαστούν:

Α) Τυχόν ανεμβολίαστα βοοειδή

Β) Ενήλικα βοοειδή στα οποία έχει παρέλθει ένα έτος από τον προηγούμενο εμβολιασμό με εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας

Γ) Μοσχάρια άνω των 4 μηνών.

 

Εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί

Από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι Εξετάσεις για Ειδική Άδεια Ταξί, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 8 π.μ. στην αίθουσα της Δ/νσης Δομπόλη 30.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, είναι απαραίτητη η υπογραφή της κατάστασης συμμετεχόντων, η οποία έχει καταρτισθεί στη εν λόγω Διεύθυνση. μέχρι και την Τετάρτη 27 Ιουνίου, ώρα 12 μ.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη πηγών Αώου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η διεξαγωγή, από 29 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου του  3ου αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλιείας  στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου.  Για την προετοιμασία καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας στον συγκεκριμένο χώρο από 25-6-2018  μέχρι 1-7-2018 και ώρα 17:00 (Λήξη αγώνα).