Ηπειρώτικα εν ….συντομία

2017-11-06 13:14

 

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίουγια τον Προϋπολογισμό Οικονομικού 2018

Την Τετάρτη οκτώ (8) Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί  η ειδικη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2017. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Συζήτηση σχετικά με τα διόδια στους οδικούς άξονες. (εισήγηση: η παράταξη ΑΡ.Π.Η.)

 

 

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων

 Την Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 12.30  συνεδριάζει η  Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.

2. Έγκριση ένταξης των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων 2017:

  • Συνδιοργάνωση ημερίδας για το διαβήτη στις 25-11-2017 σε συνεργασία με την Πανηπειρωτική Ένωση για το νεανικό διαβήτη.
  • Συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα «Προβλήματα κλειστών θαλάσσιων κόλπων» στις 17-19/11/2017 σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων.
  • Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Μουσικές από το Αιγαίο» στις 29-11-2017 σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Πλάτανος.
  • Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 9-12-2017 σε συνεργασία με τον Πατριωτικό Σύνδεσμο Καλαρρυτών «Η Πίνδος».

3.  Ενημέρωση για το ζήτημα των συντάξεων χηρείας.

 

Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

 Την Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η  Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στο Διοικητήριο της  Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
  • Ενημέρωση των μελών για τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη Άρτας με θέμα «Πολιτικές Ισότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».
  • Ενημέρωση των μελών για την παρουσία των αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2017.
  • Έγκριση του οριστικού σχεδίου των δράσεων στην εκπαίδευση, με το καθορισμό των ομιλητών και του πλαισίου των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση για βιολογικά προϊόντα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. πρωτ. 2543/103240/3-10-2017 (ΦΕΚ Β’3529/9-10-2017) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

Η εν λόγω απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ καθώς επίσης και στο site του ΥΠΑΑΤ (Αγρότης –Επιχειρηματίας, Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία, Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων).