Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2022-10-25 11:53

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8:30 π.μ. συνεδριάζει (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2022 και 
 2. υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €  με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020».
 4. Έγκριση του από 17-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 18-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 19-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β' Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 24-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 8. Έγκριση του από 12-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 12-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 19-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 24-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του από 20-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης και αποκατάσταση χαγιατιού του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Μαυροβουνίου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας τους θερινούς μήνες», προϋπολογισμού € 69.835,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 18. Διόρθωση της αριθμ. 9/549/07-04-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον τίτλο του υποέργου, της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-06-2023.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-04-2023.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και διευθέτηση όμβριων υδάτων περιοχής Πυρσόγιαννης (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία πρανών ποταμού Καλαμά (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του από 19-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή χώρου αναμονής επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Ανηλίου», προϋπολογισμού € 65.720,00,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 30-09-2023.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια της Πλαγιάς Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρέματος, διευθέτηση όμβριων και συντήρηση δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στα όρια Άνω και Κάτω Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρέματος και διευθέτηση όμβριων στα όρια της Λάιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρέματος και διευθέτηση κοίτης στην Καστάνιανη Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κόνιτσας».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Μηλέα Μετσόβου».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση πρανών και αποκατάσταση καθίζησης στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Τσιμόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την συλλογή στοιχείων και την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την εφαρμογή του αναδασμού Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα στην περιοχή Κοκκινόχωμα (παροχή υπηρεσιών)».
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και συμπλήρωσης κτηνοτροφικών υποδομών στην περιοχή του Συρράκου)».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα όρια του Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 40. Έγκριση του Πρακτικού III/14-10-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Δημοσίου, που πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι από 03 έως 06/11/2022.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
 45. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 162245/7376/18-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Θεσπρωτίας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (καταπτώσεις-κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κλπ.), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 47. Έγκριση μετάβασης Περιφερειακού Συμβούλου και Ειδικής Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Λονδίνο το διάστημα 6-10/11/2022 προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση W.T.M. και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε διοργάνωση συναντήσεων του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Hermes Expo 2022», που διοργανώνεται στο Νιου Τζέρσεϊ των Η.Π.Α., το διάστημα 16-18/11/2022.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του Πανελλήνιου Σεμιναρίου Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας στις 19/11/2022.
 51. Έγκριση διοργάνωσης Επιστημονικής Ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα «Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού χώρου Σουλίου: Ανάδειξη, Προστασία και Ανάπτυξη του Πολιτισμικού και Πολιτιστικού του Τοπίου» και έγκριση των σχετικών δαπανών (ακύρωση της αριθμ. 24/1646/09-09-2022 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αριθμ. κατ. Ε1695/2018 αίτησης ακύρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των αριθμ. πρωτ. 40941,40947,40950,40959 και 40962/16-03-2018 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιοαερίου, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση  φθορών  επαρχιακού  οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια του Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση χώρων άθλησης και διαμόρφωση πρόσβασης προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης πρανών και άρση φερτών υλικών στην περιοχή της Τσίπιανης (παροχή υπηρεσιών)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης τάφρων απορροής και διαμόρφωσης πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου, διευθέτηση όμβριων σε Λίθινο και Δελβινακόπουλο (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Δρυμάδων».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Αρίστη».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες πρόσβασης και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οδικού δικτύου έως συνοριακό σταθμό Κακαβιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση  παραγωγικών μονάδων στο Χαροκόπι».
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες παραγωγών στην ευρύτερη περιοχή του Μπουραζανίου (παροχή υπηρεσιών)».
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την διαγράμμιση της 36ης επαρχιακής οδού».
 66. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 67. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την βελτίωση πρόσβασης στην Ιερά Μονή Ροδιάς».
 68. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και διευθέτηση του ρέματος Μπούση στην περιοχή Καραμούτσι Πέτα».
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου στράγγισης παρά του λόφου Περάνθης από Αγίους Αναργύρους μέχρι στρατόπεδο Παπακώστα».
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας υδροληψίας αρδευτικής διώρυγας Δ.Δ. Περάνθης».
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμημάτων των τάφρων Τ3, Τ39,Δ0 και της ευρύτερης περιοχής».
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό περιμετρικής τάφρου των κρατικών κυπρινοτροφείων Ψαθοτοπίου Άρτας».
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος στη Δ42 Ψαθοτοπίου Άρτας».
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 75. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Γ) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών στην Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών και προστασία οικίας από τα ορμητικά νερά χειμάρρου περιοχής Παλαιοκάτουνου (παροχή υπηρεσιών)».
 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός επαρχιακής οδού προς Διχομοίρι Άρτας από προϊόντα καταπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
 79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών στην Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας προς Καλεντίνη (παροχή υπηρεσιών)».
 80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».
 81. Έγκριση του από 13-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 2: «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  2014-2020, προϋπολογισμού € 95.242,72 με ΦΠΑ της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071.
 82. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα -Μηλέα», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2022.
 83. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 20.129,52 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 84. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 185/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 85. Ορισμός πληρεξουσίου για δήλωση συναίνεσης παραίτησης από δικόγραφο αγωγής κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό-Θεατρικό Σύλλογο «ΘΕΑΤΟ», εκδήλωσης του «12ου Θεατρικού Νοέμβρη 2022».
 87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑ», αγώνων στίβου «ΠΡΩΤΕΑΣ 2022».
 88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
 89. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 18 έως 21-10-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις εργασίας στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,  Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πλακωτής Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 91. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παλαιοχωρίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 93. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Καραβοστασίου Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την αποκατάσταση καθιζήσεων και την βελτίωση πρανών από τα όρια της Θεσπρωτίας έως Ν. Ιωαννίνων».
 95. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση – διαγράμμιση τμήματος της 2ης και 4ης επαρχιακής οδού καθώς και της εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου - Νεράιδας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 96. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,74%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΣΤΑ.
 97. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
 98. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 162910/5360/19-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ. 140347/4841/05-10-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011366920), με Α/Α Συστήματος: 172520,1 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 99. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 161995/5335/18-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ) για την αριθ. 142018/4881/28-09-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011319461), με Α/Α Συστήματος: 171685, διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 100. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2022.
 101. Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2022-2023, έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και διόρθωση της αριθμ. 28/1930/13-10-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γαλατά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
 103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών και προστασία ιδιοκτησιών από πλημμύρες του ποταμού Αρέθωνα περιοχής Καστροσυκιάς» (παροχή υπηρεσιών)».
 104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός Αρέθωνα περιοχής Μυρσίνης προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ρέματος Ριζοβουνίου στη θέση Μαχαλά (παροχή υπηρεσιών)».