Ημερήσια διάταξη περιφερειακού συμβουλίου για το τεχνικό πρόγραμμα 2020.

2020-03-03 10:28

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 15:00  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα Συνεδριάσεων 

του Διοικητηρίου με μοναδικό  θέμα  Ημερήσιας Διάταξης:  

«Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 4 Μαρίου 2020 και ώρα 4.30 μ.μ. συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του:

Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  1ης /29-1-2020 συνεδρίασης Π.Σ.

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020.
 2. Περί μίσθωσης τμήματος του στρατοπέδου «Παπακώστα», επί της Ε.Ο. Άρτας- Αγρινίου, για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας.
 3. Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 4.  Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος , με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 5. Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 210.055,49 τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012.
 6. Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 136.805,69 τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012.  
 7. Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης  έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».
 8. Σχετικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα.

 

Ημερήσια διάταξη επιτροπής περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης

 Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:30 συνεδριάζει η Επιτροπή  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 2ου/2020 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας γιΑ την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.000,00 €. (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Συνέχιση λειτουργίας του μουσείου “Αγάπιος Τόλης“ στους Κήπους» προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Τεριαχίου Δήμου Πωγωνίου» προϋπολογισμού 39.773,00€ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού 66.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 5. Έγκριση τροποποίησης της από 02-03-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 80.000,00 (με ΦΠΑ)   ως προς το άρθρο 4 «Διάρκεια ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης».
 6. Έγκριση τροποποίησης της από 08-03-2018 υπογραφείσας  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και  του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης  Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στον οικισμό Πάδες Κόνιτσας», προϋπολογισμού 73.160,00 (με ΦΠΑ)   ως προς το άρθρο 8 «Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης».
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας  και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας», προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας , με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής μονάδας καθαρισμού κεντρικής τάφρου αποστράγγισης αντλιοστασίου Βίγλας ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας , με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 9.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλίας παροχής Q = 500 m3/h και  Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κόνιτσας »,προϋπολογισμού 21.080,00 ευρώ  (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας , με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Βασιλικού  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του Τ.Ο.Ε.Β Βασιλικού », προϋπολογισμού  30.974,00 ευρώ  (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας , με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 11.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 8η, α/α 5): «Υφιστάμενη μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 225 τόνων, στη θέση «Άμμος», Τ.Κ. Γεροπλατάνου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Δελλής. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 12. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 8η, α/α 5): «Υφιστάμενη μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 225 τόνων, στη θέση «Άμμος», Τ.Κ. Γεροπλατάνου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΣ.ΚΑΛ. Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 13.  Γνωμοδότηση   επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α1)  «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 26.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΓΚΟΥΦΑΛΑ», της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, του Δ. Ζηρού / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η Βάια Γούλα του Νικολάου (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 14. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε., του έργου: «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 & υποκατηγορίας Β, ομάδα 2η, α/α6), δυναμικότητας από 26.000 σε 38.600 ορνιθίων  κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Γύρες» της Τ.Κ. Κωστακιών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  οι Μίχα Ζαμπέτα & Ντούλιας Ιωάννης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 15. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «:Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 21.600 πτηνά πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μουσιάς» της Τ.Κ. Ράχης, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. , πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 36.000 πτηνά), εγκατεστημένη και λειτουργούσα  στη θέση «Μακρύκαμπος», της Τ.Κ. Περάτης, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « Λιούρης Βασίλειος & Θεοχάρης Ο.Ε.»..(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 8η, α/α1 & 5)  «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής & εκκολαπτήριο ψαριών γλυκού νερού (πέστροφας), δυναμικότητας 1.500 τόνων ετησίως, στη θέση «ΧΟΧΛΑ», της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δ. Πάργας / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).