Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

2019-10-26 12:04

Την Τρίτη  29-10-2019 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 17-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι - Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 22-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 377.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 17-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 27-09-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 18-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 18-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 23-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 23-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας»  προϋπολογισμού 367.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 19-12-2019.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 31-12-2019.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ρέματος περιοχής Βράχου Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για γέφυρα μπέλεϋ στο Βαθύπεδο».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας μπέλεϋ Βοβούσας (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ρέματος περιοχής Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση οδού στην Πέρδικα Θεσπρωτίας».
 17. Έγκριση του από 23-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 18-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση του από 22-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», προϋπολογισμού 74.400,00  € με ΦΠΑ.
 19. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 23ης επαρχιακής οδού (από Τύρια-Ζωτικό προς Παρδαλίτσα- Πετούσι-όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», προϋπολογισμού 120.000,00  € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των Νικήτα Κεραμίδα  και  Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη από 26/11/2019 έως και 01/12/2019 για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο για Προϊσταμένους και ελεγκτές ΚΤΕΟ σε θέματα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ADR-ATP.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της κτηνιάτρου Οικονόμου Ευθαλίας, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα από 7 έως 8-11-2019 για τη συμμετοχή της στην εκπαίδευση των κτηνιάτρων σε θέματα επισήμου ελέγχου στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στον χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου συνάντησης εργασίας και επιστημονικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου «Earthquake disasters management integrates system – ERMIS» στις 08/11/2019.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση «Βροντισμενιώτικα 2019» στις 10/11/2019, με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Βροντισμένης.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επανέκδοση φυλλαδίων  για την προβολή του δικτύου Μονοπατιών Epirus Trail.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 5η Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Κυψέλης που διοργανώνεται στα Ιωάννινα το διάστημα 7-10/11/2019.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PHILOXENIA 2019, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το διάστημα  08-10/11/2019 και έγκριση δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Θεσσαλονίκη για την στελέχωση του περιπτέρου της.
 29. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 08-08-2019 για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αριθμ. 122708/5477/09-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 26/2069/21-08-2019  απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στο συνέδριο “OTS Forum 2019” που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 7 και 8 Νοεμβρίου 2019.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στη 2η συνάντηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των Ζώων, που θα πραγματοποιηθεί την 1η /11/2019.
 32. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την μεταφορά προσχώσεων στην κοίτη του ποταμού Αράχθου κατάντη του οικισμού Βαθυκάμπου Άρτας».
 34. Έγκριση μετάβασης της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Ινδία για το χρονικό διάστημα 19-11-2019 έως και 29-11-2019 προκειμένου να παρακολουθήσει και να συμμετέχει ως ομιλήτρια σε επιστημονικές εργασίες και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Αλεξάνδρας Τόλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα, από το ΕΚΔΔΑ με θέμα «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Επικοινωνιακές Δυσλειτουργίες και η Τέχνη της Πειθούς», που θα πραγματοποιηθεί από τις 04-11-2019 έως 08-11-2019.
 36. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμημάτων επιχειρήσεων για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-40C, αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016, Περιφέρεια Ηπείρου - Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε. Άρτας» με Κωδικό ΟΠΣ 500012.
 37. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Θεσπρωτίας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, και ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την Π.Ε Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή Καρβουνάρι-Κάμπος Παραμυθιάς στο Δήμο Σουλίου, β) καθαρισμούς ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Σούλι (ρείθρα υδροσυλλογής), γ) αποκατάσταση βατότητας  επαρχιακού δικτύου προς Πέντε Εκκλησιές και Πλακωτή  από καταπτώσεις -κατολισθήσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δ) καθαρισμούς τάφρου υδροσυλλογής και επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας-Βασιλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, ε) καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής στην περιοχή Βρυσέλλα-Ελαία Δήμου Φιλιατών, στ) καθαρισμούς ρεμάτων από φερτά υλικά -πλατάνια κλπ. στις περιοχές Ποταμιάς – Ξηρολόφου – Σκανδάλου - Γαρδικίου Δήμου Σουλίου για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, ζ) καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής και ρεμάτων στην περιοχή Ρίζιανη, Παλαιοκκλησίου, Αγίου Αρσενίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και η) καθαρισμό ρείθρων υδροσυλλογής και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Σαγιάδας-Μαυρομάτι (σύνορα) προς αποφυγή ατυχημάτων.
 39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 28-08-2019, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών: α) για καθαρισμούς οδών από κατολισθήσεις και φερτά υλικά οδών σε σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο στην περιοχή του δήμου Ηγουμενίτσας οικισμός Εθνικής Αντίστασης, Αμπέλια δήμου Ηγουμενίτσας, β) για καθαρισμούς – ισοπέδωση και προσβασιμότητα σε αγροκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Κεστρίνης, Ραγίου δήμου Φιλιατών, γ) για καθαρισμό και αποκατάσταση βατότητας οδών σύνδεσης Αγίας Παρασκευής με Πέραμα στην Πέρδικα δήμου Ηγουμενίτσας προς εξυπηρέτηση της ευρύτερης τουριστικής περιοχής και δ) για αποκατάσταση βατότητας προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες και καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής προς αποφυγή νεροφαγών στην περιοχή Φαρμακοβούνι Δήμου Φιλιατών, σύμφωνα με την αριθμ. 130612/5857/28-08-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 27/2213/29-08-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 40. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αλεξίου Παύλου του Λάμπρου, Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ»,  το οποίο θα διεξαχθεί από 11/11/2019 μέχρι 19/11/2019.
 42. Έγκριση 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 43. Έγκριση του από 18-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού 67.306,05 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 44. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/14-10-2019 αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021), συνολικού προϋπολογισμού 3.460.610,95  €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τα έτη 2020 & 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων από την Π.Ε. Πρέβεζας για επείγουσες εργασίες: α) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Τύριας Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και β) καθαρισμού ρέματος και άρσης κατάπτωσης στην περιοχή Αγιάς Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια προληπτική συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια στέγασης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 48. Έγκριση τροποποίησης δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας και διόρθωση των αριθμ. 26/2136/21-08-2019 και 30/2432/11-10-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
 49. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/23-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά  έτη 2019-2020 και 2020-2021, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.