Ημερίδα με θέμα «Διαμορφώνοντας το ρόλο του Λιμένα Ηγουμενίτσας στη νέα μεταφορική αλυσίδα» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EA SEA-WAY

2016-02-28 12:37

Τ ο στρατηγικό έργο EA SEA-WAY “Europe - Adriatic SEA-WAY”  έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “IPA Adriatic 2007-2013” και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους.  Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται στις 30/06/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.657.204,68€ με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας να είναι 189.839,91 €.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι (20) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από την Ιταλία (8), την Ελλάδα (2), την Αλβανία (2), τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη (1), την Κροατία (4), το Μαυροβούνιο (1), τη Σερβία (1) και τη Σλοβενία (1).

Ο γενικός στόχος του EA SEA - WAY είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας των επιβατών σε ολόκληρη την περιοχή της Αδριατικής και της ενδοχώρας της, μέσω της ανάπτυξης νέων διασυνοριακών (Cross Border), βιώσιμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφορών καθώς και τη βελτίωση των φυσικών υποδομών που σχετίζονται με αυτές τις νέες υπηρεσίες.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

1. Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και νέων επιλεγμένων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (τουρίστες και κάτοικοι) για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλη την Αδριατική λεκάνη και τη μείωση των εκπομπών CO2.

2. Η έρευνα και εφαρμογή της βέλτιστης ολοκλήρωσης των αστικών και περιφερειακών συνδέσεων μεταξύ των λιμένων, αερολιμένων και των κύριων τουριστικών προορισμών / αστικών περιοχών.

3. Η ανάπτυξη νέων ή ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών στο λιμενικό σύστημα της Αδριατικής επιδιώκοντας τη βελτίωση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας της μεταφοράς επιβατών.

4. Η ανάληψη των θαλασσίων επιβατικών μεταφορών και άλλων επιλεγμένων μέσων μεταφοράς που συνδέονται με το σύστημα λιμένων

5. Η αξιολόγηση και ενσωμάτωση νέων μοντέλων διακυβέρνησης, υπό το πρίσμα της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου

Με το πιλοτικό αυτό έργο ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, εκσυγχρονίζει και ενισχύει τις υποδομές ασφαλείας με νέο τεχνολογικά σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων του έργου ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας θα υλοποιήσει το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), σε ότι αφορά την περιμετρική επιτήρηση με σύστημα έξυπνων καμερών της πρόσφατα παραδοθείσας Φάσης Β’ του Λιμένα καθώς και την επιτήρηση της περίφραξης που χωρίζει τη Φάση Α’ με το εργοτάξιο της Φάσης Γ’, από το ενιαίο Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ) που βρίσκεται στον Επιβατικό Σταθμό Τ1.

Στόχος του πιλοτικού έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλύπτοντας όλα τα επίπεδα ασφαλείας, βάσει του διεθνούς Κανονισμού για την ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας 2 ISPS) και του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η συγκέντρωση σε πραγματικό χρόνο στο ΚΕΑΛΕ, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, των συλλεγόμενων πληροφοριών ασφαλείας από το σύστημα επιτήρησης και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και η δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας τους.

Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας θα εξοπλιστεί με ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής (CCTV) με έγχρωμες κάμερες και κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης και ανάλυσης του καταγραφόμενου βίντεο, για την εξαγωγή δεδομένων και τη δημιουργία αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts). Επιπρόσθετα, στοχεύοντας στον μετριασμό των εν δυνάμει απειλών που αντιμετωπίζει η λιμενική εγκατάσταση, εξοπλίζεται με εξειδικευμένο εξοπλισμό ασφαλείας όπως φορητή θερμική κάμερα για τον έλεγχο φορτηγών οχημάτων καθώς και για χρήση από το όχημα διενέργειας περιπολιών ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες και περιόδου χαμηλής ορατότητας, καθώς και με σύστημα ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων με λογισμικό συνεχούς επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, ο οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διαμορφώνοντας το ρόλο του Λιμένα Ηγουμενίτσας στη νέα μεταφορική αλυσίδα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις εννέα το πρωί, στο ξενοδοχείο Angelica Pallas. Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα γίνει η πρώτη παρουσίαση της πρότασης της ΟΛΗΓ ΑΕ, της Περιφέρειας

Ηπείρου, του ΒΙΟΠΑΘΕ και των ιταλικών λιμένων της Ανκόνα και Τεργέστης για την χρηματοδότηση κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ: _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_EA SEA-WAY.pdf (2948842)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας http://www.olig.gr/?q=el/easeaway_gr .