Η θέση της ΠΕΔ Ηπείρου αναφορικά με το προσφυγικό

2016-03-22 20:18

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου σε συνεδρίασή του, στην οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν και Δήμαρχοι από όλη την Ήπειρο, συζήτησε το φλέγον θέμα της αντιμετώπισης του προσφυγικού - μεταναστευτικού προβλήματος και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

        Είμαστε διατεθειμένοι ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να βοηθήσουμε σ’ αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η οποία έχει πάρει εθνικές διαστάσεις. Διαπιστώνουμε όμως για άλλη μια φορά με λύπη, ότι δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος κεντρικός σχεδιασμός για τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος.

        Ως εκ τούτου ζητούμε :

α) Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Ηπείρου, όπου θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και η Αυτοδιοίκηση, από την αρχή του εγχειρήματος έως τη λήξη του προσφυγικού προβλήματος και την εκ νέου απόδοση των χώρων στις Τοπικές Κοινωνίες .

β) Να υπάρξουν δεσμεύσεις από το Κεντρικό Κράτος για την ισομερή κατανομή των προσφύγων, για τον αριθμό  που θα φιλοξενηθούν στην Ήπειρο, το χρονικό διάστημα φιλοξενίας  τους και για το ποιος θα αναλάβει το κόστος του εγχειρήματος.

γ) Να προστατευθούν οι Τοπικές Κοινωνίες από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των παράνομων μεταναστών κάτι που θέτει και ως προϋπόθεση οι υποδομές να είναι ελεγχόμενες.

δ) Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες θέσεις πρέπει να τύχουν της έγκρισης των Δημοτικών μας Συμβουλίων, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ε) Οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν λόγο στην διαχείριση των κονδυλίων που θα διατεθούν από την πολιτεία, καθότι αυτοί θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της φιλοξενίας.