Η πρόταση των Οριζόντων Ηπείρου υλοποιήθηκε….από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2020-09-08 12:11

Οι «Ορίζοντες Ηπείρου» καταθέτουμε εμπεριστατωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τα προβλήματα 

του τόπου μας, καθώς η Περιφερειακή Αρχή, προσκολλημένη στις κακές συνήθειες του παρελθόντος, είναι αδύνατο να απεγκλωβιστεί από το μικρόκοσμό της και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία, στην τοπική μας οικονομία.

Ως παράταξη καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να τρέξει και να προετοιμάσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου αξιοποιώντας τα αδιάθετα χρήματα από τα δύσκαμπτα ταμεία ΕΚΠΑ και ΕΚΤ, με την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν άμεσα, ώστε τα προγράμματα να προκηρυχθούν με το προσωρινό πλαίσιο, μέχρι το τέλος του 2020. Εκτός κι αν δοθεί παράταση.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτό που αμφισβητούσε και χλεύαζε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου -όταν εμείς προτείναμε την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ηπείρου για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της πανδημίας- το έκανε πράξη ο συνάδελφός του Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μιλάμε συγκεκριμένα για την προκήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» που βρίσκεται αυτές τις μέρες στον «αέρα», στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης ήτοι από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) ως επιχορήγηση (εδώ το σχετικό λινκ).

 

Για να μη χάνει άλλο χρόνο η Περιφέρεια Ηπείρου της κοινοποιούμε και το κανονιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης:

1.Το άρθρο 6 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68), που προβλέπει:

«Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα».

2. Η με αρ. 2020/C91/01/20-3-2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επιχειρηματικά προγράμματα ενισχύσεων που υλοποιούνταν και από τις Περιφέρειες και από το κράτος, κατά την προ covid εποχή και στις διευκολύνσεις που παρέχονται πλέον, από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να σωθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την καταστροφή και η κύρια αλλαγή έγκειται στη μη απαίτηση ύπαρξης ίδιας συμμετοχής από πλευράς της επιχείρησης, στοιχείο που ήταν εν πολλοίς απαγορευτικό για πολλούς, ακόμα και στην προ covid-19 εποχή, πολλώ δε μάλλον τώρα που το μέλλον πολλών επιχειρήσεων μοιάζει τουλάχιστον δυσοίωνο.

Καλούμε επίσης, τα τέσσερα εμπορικά Επιμελητήρια της Ηπείρου να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας και να πιέσουν την Περιφέρεια Ηπείρου να κινηθεί τάχιστα.

Τέλος, ως παράταξη, δηλώνουμε για πολλοστή φορά, πως είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε πραγματικά επιθυμεί το καλό της Ηπείρου, να παράσχουμε κάθε βοήθεια που θα μας ζητηθεί.