Η Περιφέρεια Ηπείρου καταψήφισε εισήγηση για αυξήσεις αντικειμενικών αξιών

2015-12-16 18:21

Την κατηγορηματική της αντίθεση στο ενδεχόμενο αύξησης των αντικειμενικών αξιών στην Ήπειρο,

εξέφρασε η Περιφέρεια Ηπείρου στην Επιτροπή του Άρθρου 41 του Ν. 1249/82 που συνεδρίασε την Παρασκευή 11, την Τρίτη 15 και σήμερα 16 Δεκεμβρίου στην Πάτρα. Έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, είναι η μελέτη των δεδομένων της αγοράς ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Πατρών και η σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών  προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Η Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσωπήθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Βασίλη Γοργόλη, ο οποίος στην τοποθέτησή του, μεταφέροντας και τις θέσεις Δήμων της Ηπείρου, τόνισε ότι με δεδομένη την οικονομική κρίση και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά ακινήτων, είναι απαραίτητη και απόλυτα δικαιολογημένη η  γενική και ουσιαστική  μείωση των αντικειμενικών αξιών κατοικιών και καταστημάτων, που θα πρέπει να ανέλθει  τουλάχιστον  στο 25%.

Αντίθετη ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι πρότειναν αυξήσεις 10% για τις κατοικίες με αντικειμενικές αξίες με τιμές έως  600 ευρώ ανά τ.μ., καμία αλλαγή για όσα ακίνητα έχουν αντικειμενικές αξίες 600 ευρώ ανά τ.μ., μείωση 5% για τιμές από 601- 1050 ευρώ ανά τ.μ., μείωση 10% για τιμές από 1051 και άνω ευρώ ανά τ.μ.  και μείωση  20% για ισόγειες κατασκευές και καταστήματα.

Η πρόταση των Υπηρεσιακών παραγόντων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Επιτροπής, μειοψηφούντος του κ. Γοργόλη.

Τέλος, μετά από εισήγηση και του Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, η Επιτροπή  με έγγραφό της θα ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να συστήσει εκ νέου την Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει τιμές ανά Δήμο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές συνθήκες, οι ανακολουθίες και οι αδικίες που διαπιστώνονται σε όμορα διαμερίσματα.