Η Περιφέρεια Ηπείρου και το ΕΣΠΑ 2007-2013

2015-12-31 15:42

Η Περιφέρεια Ηπείρου, έκλεισε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο το ΕΣΠΑ 2007-2913,

το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα,  καθώς υπερκάλυψε κατά 77 εκ. ευρώ το εγκεκριμένο Περιφερειακό της Πρόγραμμα (και ενώ οι πληρωμές συνεχίζονται), βελτιώνοντας και ενισχύοντας παράλληλα τις υποδομές στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες.

Αναλυτικά στοιχεία έδωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα ανέφερε: 

"Σήμερα ολοκληρώνεται και κλείνει το ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο απολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι απόλυτα θετικός και ως προς τις δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν, αλλά και για τους στόχους που εκπληρώθηκαν.

Η Περιφέρεια Ηπείρου υπερκάλυψε κατά  77  εκ. ευρώ   το εγκεκριμένο Π.Ε.Π., εκ των οποίων 27,2 εκατομμύρια ευρώ  διατέθηκαν για να καλυφθούν απορροφήσεις κοινοτικών πόρων σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα.

Με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 η Ήπειρος άλλαξε σημαντικά την εικόνα της,  καθώς βελτιώθηκαν  ουσιαστικά  οι υποδομές της.  

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι  έχουν υλοποιηθεί:

 •   Τριάντα τρία (33) νέα οδικά έργα  υπερτοπικής σημασίας, συνολικού μήκους 137 χιλιομέτρων
 •  Δεκαεννέα (19) νέες σχολικές μονάδες  συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών.
 •  Σαράντα τρία (43) έργα ύδρευσης.
 •  Δέκα (10) μεγάλα έργα αποχέτευσης.
 •  30 και πλέον έργα αναπλάσεων αστικών περιοχών και παρεμβάσεις ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος.
 •  Δέκα εννέα (19) έργα σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε πολιτιστικά μνημεία.
 • Χρηματοδοτήθηκαν 36 ερευνητικά έργα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ενισχύθηκαν σε εξοπλισμό το Πανεπ. Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου.
 • Κατασκευάστηκαν το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, το Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των ναρκωτικών και του αλκοολισμού στο "Χατζηκώστα",  Νέες πτέρυγες σε  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων- Νοσοκομείο Φιλιατών- Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων.
 • Χρηματοδοτήθηκαν για εξοπλισμό και τα πέντε νοσοκομεία, ήτοι των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της Άρτας και των Φιλιατών.
 • Αποκαταστάθηκαν όλοι οι ΧΑΔΑ της Ηπείρου- Κατασκευάστηκε  το αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα.
 • Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα στήριξης των ηλικιωμένων και της απασχόλησης ανέργων.

Η προεργασία και το πρώτο στάδιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου  υλοποιήθηκε  από την Κρατική Περιφέρεια. Η δυναμική του, ωστόσο αναπτύχθηκε από το 2011 και εντεύθεν όταν και η αρμοδιότητα πέρασε στην αιρετή Περιφέρεια.

Το τελικό αποτέλεσμα, είναι απόρροια της συνεργασίας που υπήρξε με όλους τους δικαιούχους φορείς, τους οποίους ευχαριστώ όλους σήμερα δημόσια.

Είναι όμως αποτέλεσμα και της μεθοδικότητας και αποτελεσματικότητας που επέδειξε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω  και όσους σήμερα εξακολουθούν να εργάζονται στην Υπηρεσία, αλλά και όλους εκείνους που στο μεσοδιάστημα αποχώρησαν από αυτή.

Πρέπει να επισημάνω ότι η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, που δεν επέτρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο να ανταποκριθεί στις αρχικές προβλέψεις εκχώρησης των πόρων. Το αποτέλεσμα ήταν οι κοινοτικοί πόροι που αρχικά προβλέπονταν να αντιστοιχούν μεταξύ  65% και 79% περίπου του συνόλου του προγράμματος, στη συνέχεια έφτασαν στο 85%  και τελικά το πρόγραμμα κλείνει με 100%, που στην πράξη σήμανε λιγότερα έργα προς ένταξη και υλοποίηση.

Αναλυτικά στοιχεία:

 • Το Π.Ε.Π. Ηπείρου  είχε αρχικά δημόσια  δαπάνη   420 εκ. ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 315 εκ. ευρώ.
 • Το 2014 με την εθνική συμμετοχή να περιορίζεται στο 15% και την κοινοτική να  ανέρχεται  στο 85%,  το   ποσό δημόσιας δαπάνης ανήλθε σε 290 εκ. ευρώ. 
 • Με την τελευταία αναθεώρηση (22-12-2015) και την κάλυψη κατά 100% της δαπάνης από την Ε.Ε. το   ποσό  περιορίστηκε σε 241, 5 εκ. ευρώ.

Οι συνολικές πληρωμές που έγιναν από την Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 και για τις οποίες υποβλήθηκε αίτημα από την Ελλάδα προς χρηματοδότηση  στην Ε.Ε. ανήλθαν σε 290,451 εκ. ευρώ. 

Σε αυτά δεν υπολογίζονται οι πληρωμές που συνεχίζονται και σήμερα.

Πέραν αυτών, όπως προανέφερα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη σε αίτημα Υπουργείων, διέθεσε εννέα συνολικά έργα για το κλείσιμο άλλων προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 41,5 εκ. ευρώ και πληρωμές ύψους 27,2 εκ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα ένα έργο δόθηκε στο Ε.Π. Αλιείας, από 1 στο  Interreg Ελλάδα- Ιταλία και Ελλάδα- Αλβανία και 6 στο ΕΠΕΡΡΑΑ.

Παράλληλα με το ΕΣΠΑ 2007-2013, η Περιφέρεια Ηπείρου άρχισε να υλοποιεί δράσεις και από το νέο ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό που θα διαχειριστούμε ανέρχεται σε 226,5 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 34,17 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ήτοι σύνολο 260,67 εκ. ευρώ.

Ήδη η Περιφέρειά μας, μάλλον η μοναδική ως τώρα,  έχει καταθέσει αίτημα για πληρωμές πέντε  έργων στη νέα προγραμματική περίοδο, συνολικής δαπάνης  4.287.690 ευρώ. 

Σήμερα επίσης κλείνει και το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδος -Ιταλίας. Οι δράσεις στις οποίες συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου είχαν συνολικά προϋπολογισμό 6,176 εκ. ευρώ.  Οι πληρωμές συνεχίζονται και σήμερα. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται οι αναστηλώσεις- στερεώσεις σε 16 θρησκευτικά μνημεία, με τη συνολική απορρόφηση να ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος αναπτύχθηκαν επίσης δράσεις που αφορούσαν τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, το περιβάλλον, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της υγιεινής διατροφής.   Θέλω να ευχαριστήσω και τους φορείς  που συμμετείχαν στις δράσεις, αλλά και το προσωπικό της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου  για την προσπάθεια που κατέβαλλε και σε αυτόν τον τομέα.

 Στα προηγούμενα πρέπει να προστεθεί και η υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου δύο συγχρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα "Μπαλτατζής" αρδευτικών έργων στα λεκανοπέδια Ιωαννίνων και Κόνιτσας καθώς και του αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας.

Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με όλους τους φορείς θα συνεχιστεί και τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, σε τομείς και κλάδους που θα συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να πετύχουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας".