Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης εξέλεξε νέο πρόεδρο

2016-06-09 12:30

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και στις αρχαιρεσίες για την

εκλογή νέου προέδρου συνάμα,  που πραγματοποιήθηκαν στη Φρανκφούρτη στις 29 Μαΐου 2016 νέα πρόεδρος εκλέχτηκε η κ. Δήμητρα Πέτσα από την Φρανκφούρτη που αντικατέστησε τον μέχρι τώρα πρόεδρο κ. Σπύρο Κωσταδήμα, ο οποίος δεν έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Θεοφάνης Καλυβιώτης, γενικός γραμματέας ο κ. Θεοχάρης Σακελλαρίου, γραμματέας και υπεύθυνος τύπου ο κ. Θωμάς Γκίνης και Ταμίας ο κ. Νίκος Σταμάτης. Ακόμη στο Δ.Σ. εξελέγησαν οι κ.κ. Δημήτριος Ντόκος, Απόστολος Τσιρογιάννης, Γιώργος Γιωτίτσας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Παππάς και Ελευθέριος Δημητρίου.

Το παρών στις αρχαιρεσίες έδωσε και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και επίτιμος πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Χρυσόστομος Δήμου, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό.