H Π.Ε.Δ Ηπείρου και ο δίαυλος επικοινωνίας με τα Δημοτικά Συμβούλια

2015-08-18 19:05

Η νέα διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκε

και ανέλαβε τα καθήκοντα της, άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τα Δημοτικά Συμβούλια της Ηπείρου, με σκοπό να καταγράψει τα πάγια και επιμέρους προβλήματα των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να τα μεταφέρει στο πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο την Κ.Ε.Δ.Ε., προκαλώντας παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο προς όφελος των Δήμων της Ηπείρου.

Η ζοφερή οικονομική κατάσταση των δήμων, εκφράστηκε από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου αρμοδίως τον Δεκέμβριο του 2014, στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, διατυπώθηκε επίσης στο προσυνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στα Ιωάννινα καθώς και στο ετήσιο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Χαλκιδική.

Παράλληλα το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, σε κάθε του συνεδρίαση εξέφραζε την ανησυχία του για τον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων, ο οποίος δεν μειώθηκε με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, ούτε με το δημοψήφισμα το οποίο και επιδείνωσε περισσότερο την κατάσταση.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου εξέφρασε και θα συνεχίζει να εκφράζει τις θέσεις των Δήμων της Ηπείρου, πέρα και πάνω από κομματικές σκοπιμότητες, γιατί ο θεσμικός της ρόλος είναι η συμβολή της, στην επίλυση των προβλημάτων των Δήμων της Ηπείρου. 

Στην διαρκή αυτή μάχη για την επιβίωση των Δήμων, πολύτιμη είναι η συμβολή των εκλεγμένων μελών από όλους τους Δήμους της Ηπείρου που συμμετέχουν αδιαλείπτως στην προσπάθεια της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Αξίζει δε να σημειωθεί, η παντελής απουσία από όλα τα Διοικητικό Συμβούλια των εκπροσώπων των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι παραμένουν προσκολλημένοι στα παλαιοκομματικά και μικροπολιτικά τους τεχνάσματα, την ίδια στιγμή, που οι Δήμοι στενάζουν και αγωνιούν.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, καλωσορίζει το ψήφισμα του Δήμου Ιωαννιτών και θέλει να ενημερώσει την Δημοτική Αρχή που το προκάλεσε, ότι οι σκέψεις που μας διαβιβάστηκαν:

  • για την απόσυρση των διατάξεων του Ν 4172/2013, σύμφωνα με τις οποίες, τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που προκύπτουν από εισόδημα από την ακίνητη περιουσία τους φορολογούνται με συντελεστή 26%, θεωρούμενα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • την κατάργηση της διάταξη του ίδιου νόμου που ορίζει ότι «το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου», για την περίπτωση που παραχωρούνται δωρεάν ακίνητα στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς.
  • την απόσυρση των διατάξεων του Ν. 4316/2014 που προβλέπουν την παρακράτηση 4% των ΚΑΠ υπέρ του ταμείου εξυγίανσης των ΟΤΑ που θα οδηγήσει στην άμεση μείωση της τακτικής επιχορήγησης.

αποτελούν ήδη διατυπωμένες προτάσεις τόσο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου όσο και της ΚΕΔΕ με την οποία βρίσκεται σε συνεχή και αγαστή συνεργασία.

Όσον αφορά τα επιμέρους ζητήματα που θα προκύψουν από την νέα συμφωνία που θα υπογράψει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού αυτή γίνει γνωστή στο σύνολο της, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει και σε συνεργασία πάντα με την Κ.Ε.Δ.Ε και με τους Δήμους της Ηπείρου θα διαμορφώσει εκ νέου την στάση του.

Καλούμε τέλος, τα μέλη της μειοψηφίας να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων, και να έρθουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε από το κεντρικό κράτος όσα οφείλει στους Δημότες μας.