Γυναικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στην Ήπειρο

2016-04-04 11:00

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Περιφέρεια Ηπείρου, συνάντηση εκπροσώπου του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Ομάδα Τοπικής Δράσης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η συνάντηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου αναφέρθηκε στους αγροτικούς γυναικείους συνεταιρισμούς, τις γυναίκες αγρότισσες και ανέλυσε τις πολιτικές που προτίθενται να ακολουθήσουν στα υπό σχεδίαση προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την εκπαίδευση, δικτύωση και ενδυνάμωσή τους. Στη συνάντηση, οι συμμετέχουσες εκπρόσωποι του Γυναικείου Ηπειρωτικού Συνεταιρισμού «Γ.Η.Σ.» Κατσικάς, έθεσαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα, που προκαλούν δυσκολίες στη λειτουργία των συνεταιρισμών, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλοι οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τους δικούς τους προβληματισμούς αλλά και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους, τις οποίες η εκπρόσωπος του Υπουργείου ζήτησε να της υποβληθούν εγγράφως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να συντελέσουν στη σχεδίαση των επερχόμενων προγραμμάτων.