Ευχαριστήριο για τη γαλάζια σημαία στο Καραβοστάσι

2017-05-19 09:08

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας εκφράζει τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες 

του προς όλους όσους συνέβαλαν στο να αποκτήσει η παραλία Καραβοστάσι «Γαλάζια Σημαία».

Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παραλία τυγχάνει τέτοιας τιμητικής διάκρισης και αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική προβολή της περιοχής.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο που από την αρχή στήριξε την όλη προσπάθεια. Επίσης τους κ.κ. Αντιδημάρχους Γκίκα Μιχαήλ και Δημήτριο Πάκο για τον γενικότερο συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Ιδιαιτέρως εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους επιστημονικούς συνεργάτες του Δημάρχου κ. Γεώργιο Ντάνη και κ. Χρήστο Μυριούνη και προς την υπάλληλο του Δήμου κα. Αθηνά - Τατιάνα Γούλα, καθώς χωρίς την συμβολή και την κοπιαστική προσπάθεια των οποίων, δεν θα υπήρχε αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Κωνσταντίνος Ιλβανίδης