Εξοπλισμός παλαιού Δημαρχείου Φιλιππιάδας

2015-08-04 20:42

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η υπό προϋποθέσεις,

σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για το παλαιό Δημαρχείο Φιλιππιάδας", προϋπολογισμού 66.893 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη "Αποκατάσταση - Επαναχρήση παλαιού Δημαρχείου Φιλιππιάδας" με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζηρού.