Ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας Ν.Δ κ. Βασίλη Γιόγιακα

2015-11-12 17:01

Προς τους:

κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ:  «Συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”» 

Με το άρθρο 64 του ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α' 156/1-8-2014) η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρατάθηκαν έως 31-12-2015 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες για κοινωνική φροντίδα στο σπίτι, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικονομικά αδύναμων πολιτών και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στο ίδιο άρθρο (παρ. 2) ορίζεται ότι οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα ή τα άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μπορούν να συνάπτουν από 1-9-2015 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων: α. «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους δικαιούχους συνταξιούχους και β. «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ. Επίσης προβλέπεται, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του ν.4277/2014, η έκδοση κοινής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών με την οποία η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εκχωρείται από 1-1-2016 και μετά στην ΕΕΤΑΑ. Στην απόφαση αυτή θα προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης, η εποπτεία, ο συντονισμός καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους καθώς και οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών των δύο επιμέρους προγραμμάτων.

Δέκα μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας και μόλις ενάμιση μήνα πριν τη λήξη της παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία επανακαθορίζεται όλο το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος από το νέο έτος. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η σύναψη συμβάσεων από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενώ διακυβεύεται η συνέχιση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν περίπου 4.000 εργαζόμενοι (Κοινωνικοί Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακοί Βοηθοί) και καλύπτουν 100.000 συμπολίτες μας.

Σημειώνεται δε ότι σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα γνωστοποιήθηκε η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) η οποία επρόκειτο να υποβάλει τις προτάσεις της ως το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς έως σήμερα να έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε σχετικό.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Εάν και πότε προτίθενται να υπογράψουν την ΚΥΑ με την οποία εκχωρείται στην ΕΕΤΑΑ η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την 1-1-2016, προκειμένου το πρόγραμμα να συνεχιστεί κανονικά,
  • Τι προτίθενται να πράξουν για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την 31-12-2015.