Ερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου Σάκη Βλέτσα προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη

2019-10-14 18:01

Τύρια – Σιστρούνι: Τι γίνεται με το έργο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Τι κατεύθυνση προβλέπεται, προς Λούρο ή προς Θεσπρωτικό – Φιλιππιάδα; Ερώτηση Βλέτσα σε Καχριμάνη– Η απάντηση

Το 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση του τμήματος Ζωτικό έως Μπεστιά. Για το τµήµα Μπεστιά- Σιστρούνι- Γέφυρα Μπακόλα υπάρχει η μελέτη µε αρχικό κόστος 6,5 εκ. €.

Με ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Βλέτσας ζήτησε να πληροφορηθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη σχετικά με το έργο της βελτίωσης της οδού από Τύρια έως Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) που “κόπηκε” σε τρία κομμάτια. Επίσης μετά το σημείο τερματισμού του δρόμου (γέφυρα Μπακόλα), εάν έχει ληφθεί απόφαση για την χάραξή του είτε προς Λούρο είτε προς Θεσπρωτικό – Φιλιππιάδα (Ιόνια Οδό).

Σύμφωνα με την απάντηση του Περιφερειάρχη, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το δεύτερο τμήμα Ζωτικό - Μπεστιά και πλέον αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης µε τον ανάδοχο. Από την υπογραφή προβλέπονται 2 χρόνια για την αποπεράτωση, ενώ εάν προστεθούν και οι… συνήθεις παρατάσεις εκτιμάται ότι περί το 2022 το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ήδη το τμήμα Τύρια – Ζωτικό έχει αποδοθεί, ενώ για το τρίτο τμήμα Μπεστιά – Σιστρούνι – γέφυρα Μπακόλα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

Όπως δήλωσε ο κ. Βλέτσας «Κρίσιμο είναι να δημοπρατηθεί σύντομα το τρίτο τμήμα από Μπεστιά – Σιστρούνι – γέφυρα Μπακόλα, ώστε να ξεκινήσει καθώς απαιτούνται διαδικασίες άνω των 10-15 μηνών. Και βέβαια να πραγματοποιηθεί η αναγκαία κοινωνική διαβούλευση με τους κατοίκους της Λάκκας Σουλίου, ώστε να αποφασιστεί εάν η κατάληξη του δρόμου θα είναι ο Λούρος ή η Φιλιππιάδα (Ιόνια Οδός) μέσω Θεσπρωτικού»

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Καχριμάνης, εξετάζεται η δυνατότητα εξεύρεσης εθνικών πόρων για το τελικό τμήμα εντός της Π.Ε. Πρέβεζας.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Σάκη Βλέτσα:

(Link: https://docdro.id/PsI0Kqj)

 

Ερώτηση για το στάδιο που βρίσκεται το έργο της βελτίωσης της οδού από το Ζωτικό έως Μπεστιά και από Μπεστιά έως Σιστρούνι

Το έργο της βελτίωσης της οδού από Τύρια έως Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) “κόπηκε” σε τρία κομμάτια.

Α. Το πρώτο τμήμα από Τύρια μέχρι Ζωτικό τελείωσε.

Β. Για το δεύτερο τμήμα από Ζωτικό μέχρι Μπεστιά η Οικονομική Επιτροπή στις 21-8-2019 με την ΑΔΑ: ΩΩ8Χ7Λ9-704 απόφασή της κατακύρωσε με έκπτωση 56,07% στον ανάδοχο το αποτέλεσμα της διαδικασίας (της δημοπράτησης που διενεργήθηκε στις 5-09-2018) του έργου «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού - Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 €

Γ. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα είναι από Μπεστιά μέχρι Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) και εκκρεμεί

ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου

και παρακαλείται για την κατά το Νόμο γραπτή απάντησή του

 

1. Για το ανωτέρω (Β) δεύτερο τμήμα από Ζωτικό μέχρι Μπεστιά:

α) εάν υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και εάν όχι πότε εκτιμάται η υπογραφή και η εγκατάσταση του εργολάβου;

β) πόσοι μήνες είναι η προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία (χωρίς πιθανές παρατάσεις) για την ολοκλήρωσή του από την εγκατάσταση του εργολάβου;

 

2. Για το τρίτο και τελευταίο τμήμα από Μπεστιά μέχρι Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο):

α) εάν υπάρχει ώριμη μελέτη και εάν προβλέπεται η δημοπράτησή του και πότε ;

β) πόσος είναι ο προϋπολογισμός και εάν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του ;

 

3. Από το τέρμα του 3ου και τελευταίου τμήματος (από το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) και μετά :

α) εάν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την χάραξή του είτε προς Λούρο είτε προς Θεσπρωτικό (και ακολούθως μέσω Φιλιππιάδας σύνδεση με την Ιόνια Οδό) και εάν όχι πότε θα αποφασιστεί σχετικά;

β) εάν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες ή προμελέτες κλπ για αυτές τις δύο χαράξεις και εάν ναι σε ποιο στάδιο ;

 

Με ιδιαίτερη τιμή

Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

 

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Καχριμάνη:

(Link: https://docdro.id/ObmvxvY)

Απάντηση στην από 23 Σεπτεµβρίου 2019 ερώτηση «για το στάδιο που βρίσκεται το έργο βελτίωσης της οδού από Ζωτικό έως Μπεστιά και από Μπεστιά έως Σιστρούνι».

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας γνωρίζουµε τα εξής:

  1. Για το τµήµα Ζωτικό έως Μπεστιά η διαδικασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 και πλέον αναµένεται η υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, αµέσως µόλις προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι δύο χρόνια µετά την υπογραφή της σύµβασης.
  2. Για το τµήµα Μπεστιά- Σιστρούνι- Γέφυρα Μπακόλα (δρόµος αναδασµού ΤΕΡΝΑ προς Πολυστάφυλο), υπάρχει µελέτη µε προεκτιµώµενο προϋπολογισµό 6,5 εκ. ευρώ.
  3. Για την χάραξη εντός Π.Ε. Πρέβεζας, υπάρχει προµελέτη µέσω Θεσπρωτικού, µε προϋπολογισµού ύψους 45 εκ. ευρώ περίπου. Λόγω του υψηλού κόστους, επιδιώκεται η ένταξή του σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Όσο για την εναλλακτική χάραξη µέσω Λούρου, είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί την Περιφέρεια, έχει χαµηλότερο κόστος και εξετάζεται η δυνατότητα εξεύρεσης εθνικών πόρων.

Περιφερειάρχης Ηπείρου  Αλέξανδρος Καχριμάνης