Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης δύο θεάτρων στην Ήπειρο

2015-04-09 17:15

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκαν

δύο πράξεις "ως υποψήφια έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020", που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του  Πιλοτικού Προγράμματος "Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

Το πρώτο αφορά τη "συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης-Α΄ φάση" με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Βάσει της μελέτης θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του δομικού υλικού μνημείων της Δωδώνης:

α) Στην κεντρική (5η) κερκίδα του β΄ διαζώματος του θεάτρου.

β) Στο ανατολικό παρασκήνιο του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου.

γ) Στα αρχιτεκτονικά μέλη του παλαιού ναού της Διώνης.

δ) Στον οπίσθιο τοίχο της δυτικής στοάς, που ταυτίζεται με το δυτικό σκέλος του περιβόλου του ιερού.

 

Επιπλέον θα υλοποιηθούν τα εξής έργα υποδομής στον αρχαιολογικό χώρο:

α) Επέκταση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης.

β) Εγκατάσταση μονάδας compact βιολογικού καθαρισμού.

γ) Κατασκευή περίφραξης.

δ) Επέκταση δικτύου πόσιμου νερού.

Το δεύτερο έργο αφορά έργο για τις "βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων- Α΄φάση", με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.  Βάσει της μελέτης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Α) Επαναληπτικές αποψιλώσεις στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Αποχωματώσεις. Αποκατάσταση – επέκταση υφιστάμενης περίφραξης. Νέα  βοηθητική θύρα εισόδου.

Β) Eπέκταση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας, λήψη μέτρων προστασίας από τα όμβρια ύδατα. Διαμόρφωση διαδρομής εξόδου από το θέατρο και δρόμου πρόσβασης στον οχυρωμένο οικισμό. Σύνταξη επί μέρους τεχνικών μελετών, όπου απαιτηθεί.

Γ) Καθαιρέσεις αρχιτεκτονικών μελών. Εργασίες υποστύλωσης – αντιστήριξης. Εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης τμήματος του θεάτρου. Συντηρήσεις επιφανειών, αρχιτεκτονικών μελών και κινητών ευρημάτων. Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας.

Δ) Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, όπου απαιτηθεί. Πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων κονιαμάτων και λίθων.

Πραγματοποίηση διερευνητικών γεωτρήσεων. Συνεχής φωτογραφική τεκμηρίωση καθώς και τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση όλων των νέων στοιχείων που θα προκύψουν. Έκδοση ενημερωτικού υλικού (ενημερωτική πινακίδα, φυλλάδιο). 

Ε) Εξοπλισμός εργαστηρίων – αποθηκών.