Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντικαπνιστικός νόμος (εδώ γελάνε) και λοιπές ειδήσεις

2018-02-15 16:09

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 8.000.000 ευρώ χρηματοδοτεί το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 8.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».  Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, εκδόθηκε η πρόκληση, με δυνητικούς δικαιούχους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 05/03/18 έως 04/06/18 και ώρα 14.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης.

Στην πρόσκληση που φέρει τον τίτλο  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές - μη δασικές περιοχές» περιλαμβάνονται ­ενδεικτικά έργα διευθέτησης ποταμών/ χειμάρρων/ υδατορεμάτων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης και τη ρύθμιση της ροής, έργα κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ανάσχεση και ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών, έργα κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών, έργα παράπλευρης εκτόνωσης / αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Μανώλη Ματσάγκα, τηλέφωνο 2651 3 60522.

 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΠΓΝΙ

Τη θετική της γνώμη διατύπωσε η Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού της πενταόροφης προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού «1.563.070€».

Θετική γνώμη ΕΥΔ για τη σύμβαση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιωαννιτών

Τη θετική της γνώμη διατύπωσε με έγγραφό της η Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ), συνολικού προϋπολογισμού  103.692,93€.

 

Ενημερωτικές συσκέψεις για τον αντικαπνιστικό νόμο (?)

Συσκέψεις με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – Δημοτική Αστυνομία, Αστυνομικές Διευθύνσεις, Λιμενικό Σώμα – στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων για τους ελέγχους τήρησης του αντικαπνιστικού νόμου, πραγματοποιούνται από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά και την τελευταία επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ήδη συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε Άρτα, Πρέβεζα, σήμερα έγινε στα Ιωάννινα  και ακολουθεί  αύριο  αντίστοιχη  στη Θεσπρωτία. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο  Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ιωάννης Νικόπουλος, η σχετική νομοθεσία βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή.

Σ.Σ.: η εν λόγω είδηση είναι για γέλια, καθώς είμαστε η μόνη χώρα εδώ και πολλά χρόνια στην οποία δεν έχει εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος. Ακόμη και στην "υπάναπτυκτη " σύμφωνα με τη γνώμη των Ελληναράδων Τουρκία έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Εδώ όμως στην "πολιτισμένη" μπανανία όχι ακόμη και μάλλον ποτέ. Οπότε προς τι οι ανούσιες συζητήσεις; 

 

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

 Την Παρασκευή 16-02-2018 και ώρα 9.00  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-02-2018 συνεδρίασης.

1. Έγκριση του 2ου Σ.Π. (ΑΠΕ τακτοποιητικός για εργασίες, όμοιως με τον εγκεκριμένο 1ο ΣΠ) με υπέρβαση κατά 1.400,79€ λόγω μεταβολής ΦΠΑ από 23% σε 24% (από τις 1-6-2016) για την εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)».

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση ικριωμάτων στο εσωτερικό του Τζαμιού Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης καθώς και των δυναμικών χαρακτηριστικών στο Τζαμί Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας σχετικά με την ύπαρξη τοιχογραφίων και τον έλεγχο της κατάστασής του στο Τζαμί Καλούτσιανης», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κάτω Λίππα - Αχλαδέα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.

6. Έγκριση του από 08-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 15.500,00με ΦΠΑ.

7. Έγκριση ανάθεσης βάσει της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας χιλίων τόνων (1.000 tn ) αλατιού  για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας  παγετού - χιονοπτώσεων, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ηπείρου».

8.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Κοτομίστας και της Ανατολικής».

9. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών (λόγω αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος) για το έτος 2018 περιοχή της Αμμουδιάς της ΠΕ Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου.

10. Έγκριση δαπανών για την εκπόνηση υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με Προγραμματικές Συμβάσεις με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 € με Φ.Π.Α.

12. Έγκριση του από 06-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.

13.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της  κοίτης  ποταμού Αράχθου προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ, μέχρι 02-08-2018.

14. Έγκριση του από 13-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 30.000,00  € με ΦΠΑ.

15. Έγκριση του από 08-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Aσφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 25.000,00  € με ΦΠΑ.

16.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 15-12-2017 για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ. Φ.301/710/15/12/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 43/2132/19-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

17. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/39/5/2/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 05-02-2018, για «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες αποκαταστάσεις ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας».

18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστασία Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 44.500,00  € (με Φ.Π.Α.).

19. Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας στην εκδήλωση  της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την 25-02-2018.

20.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

21. Έγκριση δαπάνης για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις οργανικές Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με τη συνδρομή ιδιωτικού φορέα, για την υποβοήθηση του έργου «Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».