Ενημέρωση για τα νέα προγράμματα Leader

2016-08-24 09:26

Σ το  πλαίσιο της προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά:

1) ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 και

2) ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης στο πλαίσιο κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων σας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό του σχεδιασμού και των δράσεων του τοπικού προγράμματος, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους. Άλλωστε:

Ενημερώνουμε τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς ότι το πρόγραμμα των ημερίδων/διαβουλεύσεων είναι:

 

 

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 •  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ,

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

11.00

Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στα Πράμαντα

 •  

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

11:00

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ηγουμενίτσα

 •  

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

19:00

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Πωγωνίου στον Παρακάλαμο

 •  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ,

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

11:30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης στην Αγία Κυριακή

 •  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ,

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

19:00

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου στο Μέτσοβο

 •  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ,

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

09:30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους 

 •  

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ,

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

12: 30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα 

 •  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ ,

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

11.30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Πρώην Δήμου Παμβώτιδος στον Κατσικά

 •  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ,

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

18: 30

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Κόνιτσας στην Κόνιτσα

 •  

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΠΕΜΠΤΗ,

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09: 30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών στους Φιλιάτες

 •  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΕΜΠΤΗ,

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

12: 30

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Καρκαμίσι) στην Παραμυθιά