Ενημέρωση από την Περιφέρεια Ηπείρου για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

2015-07-07 19:07

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (php.gov.gr)

έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ανά εκλογικό τμήμα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα.