Εναρκτήρια εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα»

2016-03-01 17:27

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς διοργάνωσε, χθες 29 Φεβρουαρίου 2016

στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την πρώτη ενημερωτική συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς συζήτησαν το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο και παρουσίασαν τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από την Ελληνική ομάδα συντονισμού την περίοδο 2015-2017. Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εκπροσώπησε o Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εθελοντισμού της Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καραμπίνας (ως τακτικό μέλος) και η περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου κ. Αναστασία Σίμου (ως αναπληρωματικό μέλος).

Συγκεκριμένα  παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων :

  • Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 για την εκπαίδευση ενηλίκων και η σύνδεσή της  με την εθνική πολιτική
  • Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα για την περίοδο 2015-2017
  • Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη Διά Βίου Μάθηση μέσα από μια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων από την οπτική της ΕΑΕΑ.
  • Τα όρια και τα περιθώρια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην πορεία για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά:

  • Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τους εργαζόμενους από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Η Εκπαίδευση στη φυλακή και η συμβολή της στην κοινωνική επανένταξη
  • Η εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων

Τέλος αναδείχθηκε  η σημασία των βασικών δεξιοτήτων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και συγκεκριμένα :

  • Η διαφορετικότητα και η ένταξη ως οριζόντιες διαστάσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Δια βίου Μάθηση στην εποχή της κρίσης στη σύγχρονη Ελλάδα
  • Η  Διαπολιτισμική ικανότητα και η διαμεσολάβηση

Μέσα από τις απόψεις που εκφράστηκαν στην ημερίδα επισημάνθηκε η ανάγκη σταθερότητας θεσμικού πλαισίου, η ανάγκη για τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους, η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση, η διεύρυνση της συμμετοχής όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η ημερίδα σχολιάστηκε από τους ομιλητές ως ένα πολύ θετικό ξεκίνημα γιά περαιτέρω συνεργασία και οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν στο να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν.