Εκδήλωση από το Σπίτι της Κύπρου

2021-03-31 11:34

Το Σπίτι της Κύπρου και η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-

Ρήγα διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με ομιλητή τον Δρα Δημήτριο Καραμπερόπουλο, Ιστορικό Ιατρικής, Πρόεδρο Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Θέμα της Εκδήλωσης : ''Η Χάρτα του Ρήγα'' : Συμβολισμοί και Επανάσταση

Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.

 

Σελίδα εκδήλωσης: https://diavlos.grnet.gr/event/e1892

Σελίδα προβολής: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=8899