Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2019-11-08 08:41

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις  των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας  Ηπείρου,  έτους 2020

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

2. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) της Περιφέρειας Ηπείρου,  οικονομικού έτους 2020 .

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)