Εγκαίνια περιβαλλοντικού κέντρου άγριας πανίδας και αειφόρου θήρας στους Λιγγιάδες Ιωαννίνων

2015-04-27 16:58

Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος και η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, ως εταίρος του έργου

«Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο «ThiroPedia», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, σας προσκαλούν στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΘΥΡΑΣ στους Λιγγιάδες Ιωαννίνων, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00.

Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν ειδική ενημέρωση των κυνηγών, αλλά και των παιδιών σε θέματα οικολογίας, βιολογίας ειδών, διαχείρισης οικοσυστημάτων, νομοθεσίας που άπτονται της δραστηριότητας της θήρας προκειμένου ν’ αποκτηθούν ολοκληρωμένες γνώσεις. Επίσης, εξαιτίας της φύσεως της κυνηγετικής δραστηριότητας δημιουργούνται αυξημένοι κίνδυνοι ατυχημάτων οι οποίοι επιβάλλουν τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική άσκηση σε θέματα φύλαξης και χρήσης κυνηγετικών όπλων καθώς και πρώτων βοηθειών. Διαπιστώθηκε λοιπόν μέγιστη η ανάγκη οργάνωσης ενός φορέα διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα θήρας. Το ρόλο αυτό καλείται να αναδείξει το Περιβαλλοντικό Κέντρο το οποίο είναι πρωτοποριακό, δεν υπάρχει άλλωστε αντίστοιχο.

Το κτίριο που εγκαταστάθηκε το Κέντρο ανήκει στην Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου. Έχει παραχωρηθεί ο χώρος για να στεγαστεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Περιφέρεια Ηπείρου και υπεύθυνη για την λειτουργία και την διατήρησή του μετά το τέλος του προγράμματος ThiroPedia θα είναι η Ε’ ΚΟΗ.

Η Παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.