Εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-μεΑ) του Δήμου Ηγουμενίτσας

2015-08-10 17:37

Από τον Δήμο Ηγουμενίτσας έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών του Δήμου Ηγουμενίτσας. Προκειμένου να  βοηθηθούν οι γονείς για τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων τους, θα είναι ανοιχτά μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, τα παρακάτω ΚΔΑΠ:

1) ΚΔΑΠ «Δίαυλος» στην Ηγουμενίτσα, τηλέφωνο 2665021463, καθημερινά από τις 08:30 έως και τις 12:00.

2) ΚΔΑΠ με Ειδικές Ανάγκες «το εργαστήρι» στην Ηγουμενίτσα, τηλέφωνο 2665027333, καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 12:00.

3) ΚΔΑΠ «Αρίων» στο Μαργαρίτι, τηλέφωνο 2665094221, καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 11:00.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

  1. Αίτηση
  2. Οδηγίες συμπλήρωσης
  3. Πρόσκληση 2100/16-07-2015