Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

2015-05-21 19:35

 Το ΝΠΔΔ-Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας  έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της

Προσχολικής Αγωγής.

Βασική μας αρχή είναι ν' αντιμετωπίζουμε κάθε παιδί σαν μοναδική προσωπικότητα, γι' αυτό παρέχουμε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη, η γνώση και η εμπειρία. Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης ενόψει των εγγραφών/επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Οι εγγραφές/επανεγγραφές του σχολικού έτους 2015-2016 αρχίζουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου και λήγουν την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ

 • Για τα νήπια που πρόκειται να παραμείνουν στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2015-2016, απαραίτητα δικιαιολογητικά για την επανεγγραφή τους είναι τα εξής:

 • Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.igoumenitsa.grκαι στους Παιδικούς σταθμούς  και υποβάλλεται αποκλειστικάστον Παιδικό Σταθμό)

 • Πιστοποιητικό Υγείαςαπό Παιδίατρο.

 • Εκκαθαριστικό τρέχοντος οικονομικού έτους

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ,

Ελευθερίας 7, Παλαιό Δημαρχείο, 1ος όροφος, καθημερινά από τις 8:00-14:00.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (διατίθεται στη ιστοσελίδα του Δήμουwww.igoumenitsa,gr, στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ και στους Παιδικούς Σταθμούς)

 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

 • Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από Παιδίατρο.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή  τηλεφώνων κινητών - σταθερών που να προκύπτει  η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2015.  Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

 • Βεβαίωση εργοδότη ή υπηρεσίας της μητέρας και του πατέρα και φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο πατέρας ή η μητέρα εργάζεται.

Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα ΑΓΡΟΤΗΣ θα πρέπει:

 • (α) Να έχει ασφάλεια ΟΓΑ και αγροτικά εισοδήματα

 • (β) Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες και αγροτικές επιχειρήσεις να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από τον εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης αντίστοιχα όταν πρόκειται για αγροτικές επιχειρήσεις.

 • Εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλεια γίνονται δεκτοί με τους παρακάτω όρους :

 • Υπεύθυνη δήλωση με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης.

 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνοι, οικογένειες με ΑΜΕΑ , οικογένειες με φυλακισμένο ή στρατευμένο μέλος.)

 • Άδεια νόμιμης παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 • Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών για το έτος 2015– 2016 θα ανακοινωθούν μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ. Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά παιδικό σταθμό μέσω μοριοδότησης και συμπληρώνεται ο αριθμός των νηπίων της 1ης επιλογής, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού.

 • Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών) θα γίνει από τις υπηρεσίες μας (μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.)

 • Τηλεφωνικώς

 • Μέσω ανάρτησης σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του ∆ήμου  Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Οι μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ  καθώς και οι Άνεργες έχουν  δικαίωμα συμμετοχής  στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (όταν ανακοινωθεί)  και απαλλάσσονται από την οικονομική  συμμέτοχη στις υποχρεώσεις των Παιδικών Σταθμών.  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρακαλούνται οι μητέρες  να μεριμνήσουν για την έκδοση δελτίου ανεργίας τους. Όσες μητέρες έχουν ήδη δελτίο ανεργίας να μεριμνήσουν για την ανανέωση αυτού.

Τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν αναρτημένες εδώ http://igoumenitsa.gr/el/gia-ton-dimoti/ekpaideusi/vrefoniakoi-paidikoi