Εφαρμογή προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων

2016-02-10 17:19

Απάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο σχετικά με την

υπ. αριθ. 1206/8-2-2016 ανοικτή επιστολή του τελευταίου.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως καλά γνωρίζετε, στηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία. Έχει δε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλες περιφέρειες, τόσο ως προς το είδος των μονάδων, όσο και ως προς τη γεωγραφική (ορεινή επί το πλείστον) κατανομή τους.

Βασική επιδίωξή μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, που προϋποθέτει απόλυτα υγιή ζώα. Με πολύ κόπο και με την αμέριστη συνδρομή των υπηρεσιών μας και κτηνιάτρων- μελών σας, καταφέραμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για τη βρουκέλλωση (μελιταίο πυρετό) σχεδόν στο 100% και δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε επιστροφή στο παρελθόν και σε ουσιαστική καταστροφή των κτηνοτρόφων μας.

Γίνεται λοιπόν από μέρους μας ένας τιτάνιος αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του προγράμματος βρουκέλλωσης από ιδιώτες κτηνιάτρους, θα πρέπει και σεις να γνωρίζετε, ότι πρώτον,  σε αυτή προβλέπεται ότι όταν υπάρχουν μονάδες χωρίς κτηνίατρο εκτροφής το έργο αυτό μπορεί να το αναλάβουν οι κτηνίατροι του Δημοσίου και δεύτερον, όπως και σεις επισημαίνετε, υπάρχει καθυστέρηση δημοσίευσης του ΦΕΚ για την πληρωμή τους.

Εμείς με τη Δημόσια Υγεία δεν είμαστε διατεθειμένοι να πειραματιστούμε και θα συνεχίσουμε και φέτος την υλοποίηση του προγράμματος, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, δεν έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των κτηνοτρόφων και υπολείπεται ένας πολύ μεγάλος ακόμη αριθμός εκμεταλλεύσεων που πρέπει να εξασφαλίσει συνεργασία με ιδιώτη, κάτι που προσκρούει και σε οικονομικής φύσεως ζητήματα. Πέραν αυτού όμως  υπάρχουν πολλά άλλα αντικείμενα με τα οποία  πρέπει να ασχοληθούν οι κτηνίατροι εκτροφής και τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά ζωοανθρωπονόσου, όπως ο μελιταίος πυρετός.

Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου θέτει ως υπέρτατη υποχρέωσή της την ουσιαστική και όχι τύποις προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη στήριξη των κτηνοτρόφων που αγωνίζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να επιβιώσουν.  Την ίδια επιδίωξη θεωρούμε ότι έχει και ο Σύλλογός σας, οπότε εκείνο που απαιτείται είναι συνεργασία και όχι απειλές και προειδοποιήσεις για προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ