Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών

2020-02-08 11:56

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου 

διοργανώνουν στο πλαίσιο του έργου MeDInno μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια στα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, την Άρτα και τη Θεσπρωτία για κτηνοτρόφους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εργαζόμενους στους κλάδους κρέατος και τυριών.

Τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στα Ιωάννινα, την επόμενη εβδομάδα είναι:

 

12 Φεβρουαρίου

11.00-16.00 

16.00-21.00

Βασικές αρχές αναπαραγωγής – γενετική επιλογή

Φρόντζου Πολιτεία

13 Φεβρουαρίου

11.00-16.00 

16.00-21.00

Υγεία και ευζωία αγροτικών ζώων

Φρόντζου Πολιτεία

 

Η δράση θα συνεχιστεί με τη διοργάνωση σεμιναρίων στην Πρέβεζα και την Άρτα ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για τη Θεσπρωτία. Ειδικότερα:

 

Πρέβεζα

4 Μαρτίου 

11.00-16.00

Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων

Margarona Royal Hotel

16.00-21.00

Διατροφή μηρυκαστικών

5 Μαρτίου 

11.00-16.00

Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων

Margarona Royal Hotel

16.00-21.00

Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο

13 Μαρτίου 

11.00-16.00 

 

16.00-21.00

Τυποποίηση τυροκομικής διαδικασίας

Margarona Royal Hotel

14 Μαρτίου 

11.00-16.00 

16.00-21.00

Τυροκόμηση τυριών τυρογάλακτος

Margarona Royal Hotel

Άρτα

18 Μαρτίου 

11.00-16.00

Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο

Βυζαντινό Ξενοδοχείο

16.00-21.00

Διατροφή μηρυκαστικών

19 Μαρτίου 

11.00-16.00 

16.00-21.00

Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων

Βυζαντινό Ξενοδοχείο

26 Μαρτίου 

11.00-16.00 

16.00-21.00

Βασικές αρχές Αναπαραγωγής – γενετική επιλογή

Arta Palace

27 Μαρτίου 

11.00-16.00 

16.00-21.00

Υγεία και ευζωία αγροτικών ζώων

Arta Palace

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν επίσης, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και σπουδαστές σε τομείς συναφείς με την αγροδιατροφή, τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να πατήσετε εδώ. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Βασικές πληροφορίες για το έργο

Το έργο MeDInno - "Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς" σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".

Το έργο υλοποιείται στις Περιφέρειες της Ηπείρου και της Απουλίας (Ιταλία) και σκοπός του είναι αφενός η διάδοση των υφιστάμενων προϊόντων τυροκομίας και κρέατος της περιοχής και αφετέρου η ανάδειξη και ανάπτυξη νέων προϊόντων τυροκομίας και τυποποιημένων προϊόντων κρέατος σύμφωνα με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις. Επίσης μέσα από μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης και τυποποίησης ποιότητας στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, την αναβάθμιση των διαδικασιών τους και τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους.

Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".

Περιφέρεια Ηπείρου

Βίκυ Ηγουμενίδου, 2651087115, v.igoumenidou@php.gov.gr

www.medinno-interreg.eu | www.greece-italy.eu

To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.