Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές στις κατευθυντήριες γραμμές τυποποίησης και πιστοποίησης υφιστάμενων και νέων προϊόντων και στις διαδικασίες παραγωγής των νέων προϊόντων

2020-01-27 15:50

Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου MeDInno μία σειρά από 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτές στα Ιωάννινα. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες, οι οποίοι και δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους και θα εστιάζουν στις κατευθυντήριες γραμμές τυποποίησης και πιστοποίησης, καθώς και στις διαδικασίες παραγωγής των αιγοπρόβειων τυροκομικών  προϊόντων και προϊόντων κρέατος

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 28 Ιανουαρίου–08 Φεβρουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο Φρόντζου Πολιτεία (Λόφος Αγ.Τριάδος, Ιωάννινα) από τις 09.00 έως τις 17.00. Ειδικότερα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω σεμιναρίων :

  • 28 Ιανουαρίου: Ασφάλεια τροφίμων
  • 29 Ιανουαρίου: Βασικές αρχές πιστοποίησης
  • 30 Ιανουαρίου: Βασικές αρχές marketing
  • 06 Φεβρουαρίου: Εξειδικευμένα σιτηρέσια μηρυκαστικών (προσθήκη αρωματικών φυτών και αιθέριων - Εκτίμηση σφάγιων (μοσχάρι, αρνί) - Κοπές κρέατος
  • 07 Φεβρουαρίου: Φυσικοχημικές ιδιότητες γαλακτοκομικών προϊόντων
  • 08 Φεβρουαρίου: Τεχνολογία παραγωγής τυριών από κατσικίσιο γάλα

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Βασικές πληροφορίες για το έργο

Το έργο MeDInno - "Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς" σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".

Το έργο υλοποιείται στις Περιφέρειες της Ηπείρου και της Απουλίας (Ιταλία) και σκοπός του είναι αφενός η διάδοση των υφιστάμενων προϊόντων τυροκομίας και κρέατος της περιοχής και αφετέρου η ανάδειξη και ανάπτυξη νέων προϊόντων τυροκομίας και τυποποιημένων προϊόντων κρέατος σύμφωνα με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις. Επίσης μέσα από μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης και τυποποίησης ποιότητας στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, την αναβάθμιση των διαδικασιών τους και τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους.

Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".

Περιφέρεια Ηπείρου

Βίκυ Ηγουμενίδου, 2651087115, v.igoumenidou@php.gov.gr

—————————————————————————————————————————–
www.medinno-interreg.eu | www.greece-italy.eu

To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.