Δημόσια Διαβούλευση για τον νέο κανονισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας

2015-04-21 18:54

Η Δημοτική Αρχή υλοποιώντας τη δέσμευση της να τεθούν όρια και σωστοί κανόνες

στην χρήση των κοινόχρηστων χώρων, προχωράει στην σύνταξη ενός σύγχρονου  κανονισμού με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το σχέδιο του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Απόφαση 27/2015), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr στο μενού Για τον Δημότη ->Κανονισμοί).

Οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες, φορείς, σύλλογοι κ.λπ.), μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και τις 10 Μαΐου 2015 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού λάβει υπ΄όψιν της όλες τις προτάσεις θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το τελικό σχέδιο του κανονισμού.