Δημοπράτηση νέου περιβαλλοντικού έργου μεταξύ άλλων

2015-10-23 16:34

Τη δημοπράτηση ενός ακόμη περιβαλλοντικού έργου για οικισμούς της Άρτας, ενέκρινε εκτός των άλλων στη

σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόκειται για τα δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με συνολικό προϋπολογισμό προϋπολογισμού 8.690.000 ευρώ. Το έργο, όπως και τα άλλα τέσσερα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί με προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, ως εμπροσθοβαρή στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσε τα εξής:

"Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων που θα βελτιώσουν  την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων οικισμών της Άρτας και θα αποτελέσουν την ασπίδα προστασίας του περιβάλλοντος  της  και ιδίως του Αμβρακικού Κόλπου. Έχει γίνει οργανωμένη και συστηματική εργασία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα έργων που προωθείται στην Άρτα, είναι και τα πρώτα σε όλη τη χώρα που  δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση στον άξονα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής, του νέου ΕΣΠΑ. Με τα έργα αυτά, αλλά και όσα ήδη υλοποιήθηκαν ή και πρόκειται να υλοποιηθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια, θα πετύχουμε έναν από τους βασικούς μας προγραμματικούς στόχους, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του παράκτιου μετώπου (και όχι μόνο) της Ηπείρου, που θα αναβαθμίσει παράλληλα και το τουριστικό προϊόν μας, επίσης που αποτελεί μια από τις βασικές στοχεύσεις μας".

 

Άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση, ανάδειξε επίσης τους αναδόχους για τα εξής έργων:

  • Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος: Χρ. Μπιτχαβάς και ΣΙΑ Ε.Ε.
  •  Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου, προϋπολογισμού  70.000 ευρλω. Ανάδοχος: Σωτ. Σφήκας
  • Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο. Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας – Ραφταναίων - Πραμάντων, προϋπολογισμού 49.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δ. Τσομπίκος ΕΔΕ
  • Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δ. Τσομπίκος ΕΔΕ
  • Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καστρίτσας, προϋπολογισμού 81.481 ευρώ. Ανάδοχος: Κων. Νάκος και ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Μπαζούκης ΕΔΕ.
  • Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Καστανιά - Τετράκωμο, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Απ. Στεφάνου.
  • Αποκατάσταση δρόμου Κάτω Κωστηλάτα - Βιτσέλι, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ναπ. Χάιδος.

 

Αποκατάσταση ζημιών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κακαβιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου για την αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα Γέφυρα Αγίων- Κτίσματα - Κακαβιά της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κακαβιάς, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

 

Ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια ηλεκτρικά ποδήλατα

Η Ο.Ε. ενέκρινε το  πρακτικό και ανέδειξε  προσωρινό  ανάδοχο (Ν. Μανιατόπουλος Α.Ε.) για την «Προμήθεια είκοσι πέντε  ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARK – EPA» - Πακέτο Εργασίας 4» προϋπολογισμού 43.000 ευρώ,  που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Τα ποδήλατα πρόκειται να διατεθούν στους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Ηπείρου.

 

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές για τη μεταφορά μαθητών

Η Ο.Ε. απέρριψε τις προδικαστικές προσφυγές που είχαν κατατεθεί για τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 5.918.418,21 ευρώ.  

Επίσης απορρίφθηκαν οι ενστάσεις και εγκρίθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί για την Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 5.510.995,97 ευρώ και της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 3.355.244,77 ευρώ.