Δημοπράτηση έργων βιολογικών καθαρισμών στην περιοχή της Άρτας

2015-06-23 20:03

Προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης των δύο πρώτων υποέργων της πράξης "Έργα συλλογής και

μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά)" της Περιφέρειας Ηπείρου",  που έχει ενταχθεί ως "έργο υποψήφιο για ένταξη" στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου για τα σχέδια τευχών δημοπράτησης των υποέργων :

 1) "Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Ανέζας - Καλογερικού - Ψαθοτοπίου) πρώην Δήμου Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων της Περιφέρειας Ηπείρου", προϋπολογισμού 9.500.000 ευρώ (σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις)

2) "Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου",. προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ (σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις).

Φορέας υλοποίησης των έργων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Επίσης, με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη προς τη ΔΕΥΑ Αρταίων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του έργου "Κατεδάφιση υδατοπύργου Καλαμιάς", προϋπολογισμού 36.900 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη "Κατασκευή νέου υδατοπύργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεση με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων".