Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα « Προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία»

2015-04-30 21:33

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των συμμετοχών των σχολικών μονάδων

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο μαθητικό διαγωνισμό, για το πρόγραμμα «ΜΕΙΩΝΩ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ", που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «06 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. "Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος", συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή.  

Ο μαθητικός διαγωνισμός είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο. Συμμετείχαν μαθητές Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων. Απαραίτητη προϋπόθεση υπήρξε η παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Ο διαγωνισμός διήρκησε από τις 26 Μαΐου 2014 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2014. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 18 σχολεία από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η σειρά με την οποία κατατάχθηκαν τα σχολεία στις πρώτες θέσεις είναι:

Από τα Δημοτικά

1ο, 5οΔημοτικό Πρέβεζας

2ο  Δημοτικό Μεταμόρφωσης

3ο, 1ο Δημοτικό Περάματος

Από τα Γυμνάσια

1ο, 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

2ο  Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

3ο, 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

H επιτροπή αξιολόγησης είχε πολύ δύσκολο έργο για την επιλογή των καλύτερων συμμετοχών, αφού η δημιουργικότητα και η φαντασία των μαθητών σε όλες τις σχολικές εργασίες ξεπέρασε τις προσδοκίες της επιτροπής αξιολόγησης. Οι σχολικές μονάδες οι οποίες διακρίθηκαν στο διαγωνισμό ταξίδεψαν στην Αθήνα και επισκέφθηκαν στις 24 Απριλίου 2015 το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ενημερώθηκαν για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση της ημερίδας την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας» του  Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, όπου οι μαθητές των σχολείων, που έχουν διακριθεί,  θα παρουσιάσουν τις  εργασίες τους.