Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ιωαννίνων

2015-09-28 15:49

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου έκανε δεκτή

την εισήγηση απόρριψης ενστάσεων,  της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2015 και 2016-2017 και αποφάσισε την επαναδημοπράτηση με τον ίδιο τρόπο, ταδρομολογίων για τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι. Συνολικά  απορρίφθηκαν 32 και προχωρούν στο επόμενο στάδιο 13 προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μεταφοράς ανέρχεται σε 5.918.418,21 ευρώ.