Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-09-03 14:37

Την Παρασκευή 4-09-2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με 46 θέματα να βρίσκονται στην ημερήσιας διάταξη (μόνο δύο εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας).  Ιδού  η λίστα των θεμάτων:

1) Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-08-2015 συνεδριάσεως.

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2016.

2) Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-11-2015.

4) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2015.

5) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «Π. ΧΑΛΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.

6) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΙΑΚΚΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.

7) Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη οδοποιίας λόγω κατολίσθησης της νέας χάραξης της επαρχιακής οδού προς Ζωτικό – Σιστρούνι και Γέφυρα Μπακόλα», προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ.

8) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

9) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

10) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Πολύλοφος – Δραγοψά», προϋπολογισμού € 45.000, 00 με ΦΠΑ.

11) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Τσεπέλοβο», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

12) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

13) Έγκριση του Πρακτικού Νο3/21-08-2015 (Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.821,14 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».

14) Έγκριση του από 28-08-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση καθιζήσεων», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

15) Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ANUGA», που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το χρονικό διάστημα 10-14/10/2015.

16) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Άννας Τσιφοπούλου και Μιχαήλ Θεοχάρη, στο Ηράκλειο από 08 έως και 12-09-2015, για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία – κυρωτικό σύστημα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

17) Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, από 13 έως 17-09-2015 για τη συμμετοχή της στο 7ο project meeting του έργου Adriatic Route for Thematic Tourism με ακρωνύμιο «ADRIATIC-ROUTE», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

18) Έγκριση παράτασης, μέχρι την 31-03-2016, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και α) της εταιρείας STRATIS Ε.Π.Ε. και β) της Ένωσης εταιρειών DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε - COMITECH ΑΕ, αναδόχων υλοποίησης των Δράσεων του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.

19) Έγκριση παράτασης, μέχρι την 30-11-2015, της συμβάσεως μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε. αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

20) Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ 178/2015 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.

21) Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού λευκού (πλυμένου) οδικών δικτύων (χύμα) για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετούς στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών.

22) Έγκριση ανάθεσης της γενικής επισκευής και συντήρησης, γέφυρας τύπου μπέλεϋ Μηλιωτάδων – Καρυών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 8.400,00 πλέον ΦΠΑ.

23) Έγκριση του από 10-08-2015 Πρακτικού και του από 18-08-2015 Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια σταθμού ραντάρ για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού € 5.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

24) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων ιχθ. Λογαρού» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

25) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

26) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

27) Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών του δρόμου: Σύνδεση Κορωνησίας με περιοχή Φιδοκάστρου», προϋπολογισμού δαπάνης € 5.000,00 με ΦΠΑ.

28) Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Επικαιροποίηση μελέτης κόμβου Ζυγού επί της Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού δαπάνης € 6.000,00 με ΦΠΑ.

29) Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας, Σαπλαούρα Κων/νου, στην Αθήνα από 15 έως 19-09-2015, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

30) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

31) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

32) Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προσαύξησης Ταυτότητα Οφειλής φόρου της Π.Ε. Άρτας, με αριθμ. Τ.Ο. 997908822900631125156489200007.

33) Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Άρτας για την συνδρομή σε εφημερίδες για το έτος 2015.

34) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Μπίνα Γεωργίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή σε σεμινάριο «Επιμόρφωση νέων εξεταστών υποψηφίων οδηγών» στην Αθήνα από 14-09-2015 έως 18-09-2015.

35) Απόφαση επί ενστάσεων των Νικούλη Γ. Αλκυων και Ιωάννη Κανελλόπουλου, για ανάκληση και τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών του ισογείου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

36) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα» προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

37) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

38) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού», αναδόχου Χριστιά Θωμά, μέχρι την 12-01-2016.

39) Έγκριση της αριθμ πρωτ. 87043/2543/28-08-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που αφορά στην τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που υπογράφηκαν μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και των αναδόχων που αναδείχτηκαν από τον Διεθνή (επαναληπτικό) Διαγωνισμό για την ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 2.104.250,04  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης).

40) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

41) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών για την Πράξη Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, της Π.Ε. Πρέβεζας.

42) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

43) Έγκριση μετακίνησης του Αυγέρη Ιωάννη, προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Πάτρα, από 02-9-2015 έως 04-09-2015, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

44) Διόρθωση στο ορθό, της αριθμ. 27/1225/12-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή, που αφορά στην μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους.

45) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

46) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων, Σιαπλαούρα Αικατερίνης, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου και Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας στο Μιλάνο της Ιταλίας για την συμμετοχή τους στην ολομέλεια της Συνέλευσης της Ευρωμακροπερειφέρειας Αδριατικής - Ιονίου, στο Σεμινάριο  «Προώθηση εργαστηρίου Αδριατικής – Ιονίου πολιτικών και διοικητικών σπουδών – με στρογγυλό τραπέζι για την ποιότητα των δημοσιονομικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», που διοργανώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan με ακρωνύμιο «AdriGov», στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.