Αποτελέσματα Διακομματικής επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας ενόψει του δημοψηφίσματος της Κυριακής

2015-07-01 19:15

Για την ομαλή διεξαγωγή της προεκλογική περιόδου αλλά και την τήρηση της νομιμότητας

 ισχύουν τα ακόλουθα μετά και την σημερινή συνάντηση:

1) Η προβολή των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων θα γίνει ισότιμα και όχι ανάλογα με τη δύναμη που έχουν στη Βουλή όπως ανάλογα και ισόποσα θα γίνεται και με βάση την υποστήριξη τους στο ΝΑΙ ή στο ΟΧΙ.

2) Να υπάρξει αλληλοσεβασμός μεταξύ των κομματικών επιτελείων τις λίγες ημέρες που απομένουν έως και το Δημοψήφισμα και να αποφευχθούν εντάσεις και διαπληκτισμοί.

3) Με ευθύνη των κομμάτων μπορούν να κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στην  πλατεία Δημαρχείου περίπτερα ή άλλες κατασκευές, οι διατάσεις των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα, ύστερα από σχετικό αίτημα προς το Δήμο.

4) ΔΕΝ επιτρέπεται η ανάρτηση με τη μέθοδο της διπλής αφίσας (σάντουιτς) & πετραχήλια στις κολώνες του Δήμου.

5) Ο Δήμος δίνει το δικαίωμα στα πολιτικά κόμματα ή το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων για συγκεντρώσεις στους εξής χώρους: Πλατεία Δημαρχείου, Πνευματικό Κέντρο Πάνθεον, Πεζόδρομος Ηγουμενίτσας κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο και στα οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

6) Τα κόμματα θα γνωστοποιήσουν εγκαίρως στο Δήμο και στην Αστυνομία την ημερομηνία πραγματοποίησης των κεντρικών τους εκδηλώσεων.  

7) Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις δεν παραχωρούνται από το Δήμο. Η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα πολιτικά κόμματα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων θα γίνεται λελογισμένα με την προϋπόθεση της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας και ο βαθμός της έντασής τους δεν θα υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.

8) Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, ο Δήμος υποχρεώνεται για την άμεση αφαίρεσή τους εκτός εάν ενημερωθεί ο Δήμαρχος σχετικά και έγκαιρα.

9) Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώματα κ.λπ., και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.

10) Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σε άλλα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων. Αφίσες μπορούν να αναρτηθούν μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων.

11) Τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές ουσίες, αφίσες κ.λπ.

12) Το Σάββατο 04/07/2015 θα αφαιρεθούν από την πόλη, με ευθύνη των κομμάτων όλα τα προεκλογικά υλικά πλην των περιπτέρων για τα οποία δίνεται προθεσμία απομάκρυνσης έως και τις 07/07/2015.

Μετά την συνάντηση ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: Η ομαλή περίοδος μέχρι και την διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της Κυριακής, προϋποθέτει την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων που συμφωνήθηκαν σήμερα και φυσικά την ύπαρξη αλληλοσεβασμού στις διαφορετικές απόψεις. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι θα επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα και θα τηρήσουν στο έπακρο την απόφαση της επιτροπής.